Asset Management Award voor vervangingsopgave Rotterdam

Rotterdam gefeliciteerd! Donderdag 19 november is bekend geworden dat de gemeente Rotterdam een toonaangevende prijs heeft gewonnen van het Institute of Assetmanagement voor de ‘Lange termijn vervangingsopgave 2020-2070’. Wiebe Oosterhoff heeft deze prijs als trekker vanuit de gemeente Rotterdam in ontvangst genomen. Antea Group was nauw betrokken bij deze aanpak als procesbegeleider en toetste zowel de opzet als de uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen. Wij feliciteren Wiebe en zijn collega’s van harte met dit mooie en welverdiende resultaat!

De jury met directieleden van o.a. Arcadis, RHDHV, IAM NL, RET, Enexis en Schiphol sprak haar waardering uit voor de aanpak: “50 jaar vooruitkijken, dat vergt lef. Er is in korte tijd inzicht gecreëerd op een herkenbaar, strategisch vraagstuk. Er is een link naar en samenwerking met het financiële domein georganiseerd. De aanpak is methodisch, bestuurlijk gedekt en leidt tot keuzes. De slag van focus op onderhoud naar waarde-optimalisatie is gemaakt en sorteert voor op juiste trends. De gemeente Rotterdam heeft een interessante insteek vanuit asset portfolio management/planning. Een zeer bruikbaar kader voor verdere implementatie AM. En is daarom ook een mooi voorbeeld voor de community!” Op het NCBOR van 26 november presenteert Wiebe zijn ervaringen samen met ons.

Over de vervangingsopgave Rotterdam

Met een vervangingswaarde van € 8,4 miljard wilde gemeente Rotterdam goed inzicht in de bedragen die de komende tientallen jaren nodig zijn voor vervanging van de assets in de leefomgeving bij het einde van hun levensduur. Antea Group was voor Rotterdam dé logische partner om dit proces te begeleiden en te adviseren over de aanpak. We waren sparringpartner, inspirator, procesbegeleider én toetsten ook de opzet en uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen. De kracht van Antea Group is een sterke combinatie van inhoudelijke expertise van beheer openbare ruimte, beheerdata, procesbegeleiding en kennis van gemeentefinanciën. Mede hierdoor heeft de gemeente Rotterdam in korte tijd een aansprekend resultaat neergezet.

Gemeente Rotterdam geeft aan dat ze met de uitkomsten van dit project:

  1. In control komen over hun assets;
  2. Goed op de bestuurlijke agenda staan (met extra investeringsbudget);
  3. Zichzelf aan het verbeteren zijn als lerende organisatie;
  4. Stadsbeheer meer leidend wordt bij de transitieopgaven.

Rotterdam stelt de nota hier op deze site openbaar ter beschikking. Ook op onze Antea Group website hebben we aandacht geschonken aan dit project. Momenteel zijn we samen met de gemeente volop bezig met de uitwerking en implementatie van onze adviezen.

Meer informatie: Marc de Jong