Beheer en onderhoud afstemmen op nieuwe opgaven

 

In onze huidige wereld en leefomgeving vinden veel ontwikkelingen plaats die niet alleen een fysieke verandering vergen, maar ook een verandering in denken en handelen. Deze transities’ hebben vaak hun oorsprong in veilig wonen, aantrekkelijke economie, goede mobiliteit en een sociale, gezonde en duurzame stad. thema’s en ambities als leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie, omgevingswet, coalitieakkoorden, schaalvergroting (fuserende gemeentes), klimaatneutraal en energietransitie komen in sneltreinvaart op ons af.

De kunst is om organisaties mee te laten bewegen met de veranderende maatschappij. Niet alleen: wat moeten we in de openbare ruimte doen om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen, maar ook: hoe gaan we er als organisatie eigenlijk mee om? Om duurzame oplossingen te blijven bieden is dat van groot belang en niet altijd makkelijk. Het vraagt namelijk om een nieuwe blik op ons werk. Blijven de thema’s abstract en ver van ons ‘beheer-bed’, of anticiperen we juist op deze veranderende wereld door zelf ook te veranderen om optimaal bij te dragen aan onze nieuwe opgaven?

Nieuwe blik

Lees hier het volledige artikel Beheer en onderhoud afstemmen op nieuwe opgaven uit GBI magazine nummer 18.

Meer informatie: Aale Boek.