Beheerders aan zet voor een beweegvriendelijke leefomgeving

Beheerders van de openbare ruimte kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt gezondheid een belangrijk thema, dat zien we nu al terugkomen in coalitieprogramma’s en omgevingsvisies. Beheerder, pak een actieve rol voor een gezonde en beweegvriendelijke openbare ruimte!

Van oudsher is gezondheid dé belangrijkste aanleiding geweest voor riolering en afvalinzameling. In 2007 werd riolering door lezers van het British Medical Journal verkozen tot de belangrijkste ‘medische’ doorbraak in de afgelopen 200 jaar. Maar inmiddels is het zo vanzelfsprekend dat we het wel eens vergeten.

De focus bij gezondheid van de leefomgeving leek de afgelopen jaren vooral gericht op fijnstof, milieu en geluid. Deze zaken zijn minder beïnvloedbaar voor de assetbeheerder. We zien nu, met de Omgevingswet op komst, een kentering. Er ontstaat meer aandacht voor gezond gedrag en een gezonde fysieke leefomgeving.

Nederlanders bewegen steeds minder. Dat heeft direct invloed op onze gezondheid. Doordat kinderen minder bewegen, blijven motorische en sociale ontwikkeling achter. Veel ‘welvaartsziekten’, zoals obesitas en hart- en vaatziekten, hangen samen met (te) weinig activiteit. Natuurlijk gaat het daarbij veel over persoonlijke leefstijlen en keuzes.

De openbare ruimte kan een duwtje in de rug geven voor gewenste leefstijlen. Een leefomgeving, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten werkt stimulerend voor gezond gedrag. De assetbeheerder heeft veel invloed op deze fysieke omgeving. Een groene omgeving heeft een positief effect op verminderen van depressieve gevoelens en nodigt uit tot gezond gedrag.

Een kind dat buiten speelt, leert omgaan met anderen. Voetgangers en fietsers gaan meer sociale interactie aan dan mensen in de auto. Een beweegvriendelijke openbare ruimte leidt daarmee tot gezondere mensen en is sociaal, aantrekkelijk en leefbaar.

Lees hier het volledige artikel Beheerders aan zet voor een beweegvriendelijke leefomgeving uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Eric Moonen