Beleef de openbare ruimte

 width=
Als beheerders werken we er elke dag aan dat inwoners prettig en veilig gebruik kunnen maken van de leefomgeving. Nu en in de toekomst. Beleving, participatie, gezondheid en ruimte voor bewegen worden daarbij steeds belangrijker. Dat bleek ook uit de panelbijeenkomst op de GBIdag. Antea Group helpt gemeenten om de ‘wow!-factor’ op te roepen bij het beheer en onderhoud. Op basis van belevingsonderzoeken hebben we bijvoorbeeld in Tilburg een nieuwe werkwijze voor reiniging uitgerold. Met een schoner resultaat. En, in Rotterdam de manier van werken en communiceren van Stadsbeheer beter te laten aansluiten op wat er speelt in de wijk.

“Aandacht voor beleving en gebruik van de openbare ruimte, met stimuleren van gezond gedrag en participatie van gebruikers is tegenwoordig onmisbaar in het beheer. De samenleving verwacht dat ook, naast natuurlijk de reguliere technische opgaven,“ zo vertelt Yvette Kruse, adviseur beheer en beleving bij Antea Group. “De beheerder heeft als regisseur van de openbare ruimte een grote rol in opgaven als bereikbaarheid, gezondheid en klimaatadaptatie. Want investeringen in de buitenruimte worden immers gedaan ten behoeve van de inwoners, ondernemers of recreanten. Reguliere instandhouding van de buitenruimte blijft als kerntaak bestaan. Maar laten we niet vergeten dat het werk van de beheerder tot doel heeft dat inwoners en gebruikers prettig en veilig gebruik kunnen maken van de leefomgeving. Nu en in de toekomst.”

Participatie en beleving

Als gemeente en specifiek als beheerder is het continu keuzes maken. Yvette vervolgt: “Naast keuzes op de wijze van uitvoering en het inspelen op de opgaves van nu, is het meewegen van participatie en beleving steeds belangrijker. Aandacht voor gezondheid, ruimte voor beweging en ruimte voor participatie zijn naast de technische opgaven onmisbaar. De samenleving verwacht dat ook. Zeker ook met de komst van de Omgevingswet. Ontwikkelingen in social media en techniek hebben de mogelijkheden enorm vergroot.”

Wow-factor van beheer

Antea Group helpt gemeenten om de gewenste effecten voor de leefomgeving te realiseren. Zodat het beheer beter aansluit bij de behoeften in de samenleving. Mark van den Kieboom, senior beheeradviseur: “We onderzoeken steeds welke beleving, behoeftes en waarden vanuit de samenleving belangrijk zijn. Naast de meer reguliere technische aspecten. Met inzicht over de beleving en behoeftes van inwoners per wijk of buurt kunnen we het beleid en het dagelijkse beheer beter afstemmen op maatschappelijke opgaven. De basis op orde krijgen, de beleving positief beïnvloeden met de juiste inzet en middelen, én de wow!-factor oproepen bij inwoners gaan hand in hand. Dit levert positieve energie, die bijdraagt aan draagvlak voor het eindresultaat.”

Beter passend bij de wijk en schoner resultaat

“Of ik concrete voorbeelden kan noemen? Zeker,” vervolgt Mark: “In Tilburg hebben we op basis van belevingsonderzoek een nieuwe werkwijze voor de reiniging uitgerold. De focus ligt daarbij meer op het vergroten van de zichtbaarheid van de inzet. Hiervoor hebben we de traditionele werkwijze van beeldkwaliteit losgelaten. Met een veel schoner resultaat door de betrokkenheid van de buurt.”

Yvette vult aan: “En, in Rotterdam werken we samen met Stadsbeheer om, naast de resultaten van het beheer, ook de manier van werken en communiceren te verbeteren. De werkzaamheden sluiten zo beter aan op wat in de wijk speelt. Hoe we dat gedaan hebben? Ik heb in gesprekken met bewoners, op straat en online aan de keukentafel, de beleving van het beheer in beeld gebracht. Daarmee wordt het onderhoudsregime nu veel meer dan eerder bepaald door het karakter van de wijk.“

Beste intenties of het beste beheer

“Wat we merken is dat de beheerder zijn werk doet met de beste intenties,” zo sluit Mark af. “Maar de behoeften van de inwoners zijn soms anders, of liggen genuanceerder dan wij vanuit onze vakopleiding of beeldkwaliteitsnormen denken. Het zijn vaak maar kleine dingen die bewoners echt belangrijk vinden of waar ze zich aan irriteren. Door dat aan te pakken lever je echt meerwaarde aan de wijk. Door in gesprek te gaan met de mensen waar je het voor doet krijg je inzicht in de beleving, in de wow!-factor. Zodat je kunt bijsturen en het beheer er toe doet.”

Kortom, de beheerder als regisseur maakt het verschil en heeft impact op de leefomgeving door meer samen op te trekken met de inwoners.

Neem voor meer informatie contact op met Mark van den Kieboom of Yvette Kruse