Bomenportaal in GBI World brengt de rol van bomen in beeld

Week van de boom
 width=In deze Week van de Boom aandacht voor het Bomenportaal van Antea Group. Met het Bomenportaal brengen we de waarde van bomen in kaart. Letterlijk. GBI gebruikers kunnen hun boombeheerdata eenvoudig gebruiken en het Bomenportaal online ontsluiten via de portal van GBI World.

 

Bomen over bomen

Dit jaar vindt voor de tweede maal een ‘Week van de Boom‘ plaats. Met een bo(o)mvol programma van inhoudelijke sessies, een congres, publieksprogramma’s en kampioenschappen van 9 tot en met 14 mei. Doe ook mee en ga met elkaar in gesprek over het belang van bomen, deel kennis en innovaties en kom in beweging ín en vóór bomen. Wat zijn de positieve effecten van bomen op onze leefomgeving? Hoe kunnen we deze effecten nog meer verankeren in beleid en praktijk? De ‘week van de boom’ is een initiatief van tal van partijen, waaronder Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Platform i-Tree Nederland, Gemeente Amsterdam, KPB-ISA en Pakhuis de Zwijger. Voor de activiteiten in deze week kun je reserveren via de websites van de verschillende partners, op de programmapagina vind je de centrale link.

Belang van bomen

Het belang van bomen is onbetwist. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, houden water vast, zorgen voor koolstofopslag en spelen een belangrijke rol in behoud van biodiversiteit. Reden temeer om ervoor te zorgen dat er steeds opnieuw rekening mee gehouden wordt. Antea Group werkt daarom aan een Bomenportaal. Een toolkit die de ruimtelijke en cijfermatige rol van bomen makkelijker en overzichtelijker in beeld brengt. Zo geeft het Bomenportaal inzicht in de maatschappelijke meerwaarde die bomen vervullen en helpt het klimaat als thema vroeg in het proces mee te nemen, bijvoorbeeld bij de opmaak van een bomenplan, klimaatstudies en inrichtingsplannen.

“Innovatie in de praktijk”

Via de toolkit kan je vanuit een analyse een gepaste strategie bepalen door het beantwoorden van vragen zoals ‘welke rol spelen de aanwezige bomen vandaag al in klimaatadaptatie’ en ‘waar zijn nieuwe, extra of andere soorten bomen aangewezen’. Het Bomenportaal is enerzijds een strategisch instrument dat ingezet kan worden bij de vorming van een beleids- of inrichtingsvisie voor het bomenbestand. Anderzijds kan de bomentool ook in concrete ontwerpcases toegepast worden. Zo kan hij helpen bij het maken van boomsoortkeuzes bij pakweg de heraanleg van een wijk. Met succes, het Bomenportaal veroverde een trotse tweede plaats in de Belgische ORI Climate Proof Award.

GIS analyses eenvoudig toegankelijk via GBIportal

Het bomenportaal leest jouw boombeheerdata in. Onafhankelijk van welk beheersysteem je gebruikt. Maar GBI gebruikers hebben voordelen. Zo kunnen GBI gebruikers kunnen via de online portal van GBI World gemakkelijk inloggen op het Bomenportaal. Ook is het eenvoudig om hun boombeheerdata uit GBI te benutten. Door deze boombeheerdata te koppelen met wetenschappelijke onderzoeken en gebruik te maken van slimme GIS-analyses brengen wij in de Bomenportaal de inzichten in effecten van bomen direct in kaart. Het Bomenportaal biedt een waardevolle aanvulling op andere bomentools zoals i-Tree. De resultaten kun je gebruiken in jouw Boombeheerplan, Boombeleid, Integraal Maatschappelijk Beheerkader, of Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving. Hiermee wordt de waarde van bomen tastbaar en concreet, zichtbaar op de kaart, toegankelijk via een overzichtelijk dashboard en te gebruiken als communicatiemiddel voor bestuurders, beheerders en inwoners.

“Eenvoudig inloggen via de portal van GBI World”

Meer informatie

Het bomenportaal is als instrument breed toepasbaar en wordt ingezet in Nederland en Vlaanderen. Zo bouwen we steeds verder aan een klimaatbestendige samenleving en leefbare steden. Ton Lesscher of Tim Bulk vertellen je graag meer over onze beheeraanpak en het Bomenportaal. Of neem contact op met Dagmar Broström, als European Tree Manager wil hij jou graag adviseren hoe je bomen, groeiplaatsen en groenstructuren kunt beschermen.

 width=