Breed draagvlak tijdens strategiesessie met GVAG-leden

Vlak voor de zomervakantie vond een online strategiebijeenkomst plaats met leden van de GVAG. Bas Boonstra, productmanager Beheer & GBI: ‘Ik hecht erg veel waarde aan het samen optrekken met de GVAG bij de verdere ontwikkeling en verbetering van GBI. Het GVAG bestuur heeft hierover intensief contact met onze directie. Vandaag zoomden we samen met een aantal betrokken GVAG-leden in op de roadmap met verbeteringen die voor dit jaar en komend jaar gerealiseerd worden. We bespraken daarbij zowel de onderliggende strategische principes en uitgangspunten, als de praktische implicatie voor GBI gemeenten.’

Strategiesessie met GVAG-leden

Voor de online strategiebijeenkomst waren vertegenwoordigers uit alle GVAG themagroepen uitgenodigd, samen met degenen die zich hadden aangemeld na de oproep van Bas op de GBIdag in mei van dit jaar. Na een aftrap van Bas Boonstra werd in alle openheid van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van GBI. Natuurlijk werd er ook over zorgen gesproken. Maar er werd vooral actief meegedacht over de strategische keuzes en uitgangspunten.

Fundament

Adri Wiersma en Marien van Zwol gingen in op de fundamenten onder de doorontwikkeling en verbetering van GBI. ‘We willen geen doodlopende wegen meer inslaan en echt stappen zetten in de toekomstbestendigheid van GBI. Het ICT fundament wordt meer open source en performance en security worden beter. Als eerste vervangen we de grafische motor van GBI door een nieuwe, moderne en meer toekomstbestendige release: GBImaps. Ook zorgen voor een moderne opvolging van het Pragmatisch Koppelvlak en StUF-Geo IMGeo’, zo lichten ze toe.

GVAG

De deelnemende GVAG-leden onderschrijven de toekomstbestendige koers op basis van principes als common ground, cloud en modulaire oplossingen met API’s voor verregaande data-integratie. Bas Boonstra: ‘We waarderen het zeer dat de GVAG-leden zo actief meedenken over de koers van GBI en hun zorgen en ideeën met ons delen. Ik ben blij met deze open discussies over de doorontwikkeling van GBI. Blij ook om te merken dat de strategische uitgangspunten breed gedragen worden. De suggesties met betrekking tot bijvoorbeeld cloud versus on-premise, logging en gegevensuitwisseling passen in de filosofie en nemen we ter harte.’

Bas sluit af: ‘Hiermee ligt er een breed draagvlak voor de ingezette koers. Komende tijd zullen we enkele vervolgsessies inplannen, bijvoorbeeld voor inhoudelijke verdieping van GBImaps en de ontwikkelingen van data-integratie, IMBOR en dergelijke.’

Meer informatie bij Bas Boonstra via GBI Servicedesk.