Pilot themasessie SOR

Themagroepen nemen een belangrijke plaats in binnen de GVAG en de ontwikkeling van GBI. Om de denkkracht en inbreng nog beter tot zijn recht te laten komen is de GVAG een pilot gestart. De vergaderingen gaan meer themagericht plaatsvinden zodat naast de vaste themagroepleden ook een aantal andere leden voor een specifiek thema kunnen aansluiten. […]

GBI als eerste door de keuring CROW-systematiek Wegbeheer 2019

De kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus, CROW, controleert periodiek of de wegbeheersystematiek op een correcte manier is toegepast in de beheersoftware van verschillende leveranciers. Gebruikers van de software zijn er zo verzekerd van dat het beheersysteem dat zij gebruiken, de wegbeheersystematiek goed toepast. De keuring van GBI vond dinsdag 15 september jl. plaats […]

GBI informatiebijeenkomst

Op de GBIdag hebben we verteld over de doorontwikkeling van GBI en een ‘sneak preview’ laten zien. Afgelopen maanden hebben we mooie stappen gezet. Hierover hebben we nuttige en constructieve gesprekken gevoerd, samen met individuele gemeenten en de GVAG. Dat blijven we uiteraard doen. Een fysieke en omvangrijke gezamenlijke bijeenkomst blijft nog steeds lastig. Daarom […]

De GBI Servicedesk is er voor alle GBI klanten

Dus bel ons! Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om jou als GBI klant te helpen om je werk op de beste en leukste manier uit te voeren, met een optimaal werkend GBIbeheersysteem. Heb je dus problemen met het systeem, een andere technische vraag? Wil je gewoon iets weten, extra verdieping krijgen of […]

GBIdag verplaatst naar 28 mei wegens coronavirus

We hadden er ontzettend veel zin in. Bovendien was de komende editie van de GBIdag een belangrijke om onze klanten en partners te informeren over alle ontwikkelingen rondom GBI. Toch hebben we besloten om het evenement uit te stellen naar donderdag 28 mei. Vanaf medio april kun je je opnieuw aanmelden. Waarom uitstel: besmetting en […]