Smart City vraagt om ‘smart asset platform’ voor beheer

Nieuwste generatie software helpt beheerder bij opgaven in de toekomst De wereld van de openbare ruimte verandert, dat stelt andere eisen aan de rol van de beheerder. De beheerder heeft andere instrumenten nodig voor het beheer van zijn assets in de leefomgeving. Stadswerk Magazine no. 9 ging over smart cities, de impact daarvan, de opgaven […]

‘Dit platform geeft ons veel meer grip op onze beheeropgave”

Borne

Gemeente Borne kiest voor GBI World Met de komst GBI World maakt de gemeente Borne voor het eerst echt kennis met beheersoftware. Hier lees je over hun ervaringen en de enorme sprong voorwaarts in de professionalisering van de gemeentelijke beheerafdeling. ‘Zeker nu er steeds grotere en complexere vragen op ons afkomen’, vertelt civieltechnisch medewerker Erik […]

‘De performance springt absoluut in het oog’

Steeds meer gemeenten maken de update naar GBI World: de nieuwste generatie beheersoftware van Antea Group. Maar hoe verloopt dit proces en welke voordelen ervaren GBI gebruikers? We vroegen het aan Pieter de Koning (Unitleider Groen) en Richard Schoo (Business Informatiemanager) van de gemeente Vlaardingen – één van de eerste gemeenten die gebruik maakten van […]

Stappenplan voor succesvolle implementatie IMBOR

De vervangingsopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en meer participatie. Ons land staat voor uitdagingen die hun weerslag hebben op het ruimtelijk domein. Van beheerders vragen ze om meer regie, samenwerking en onderbouwde besluitvorming. Onderling dezelfde taal spreken is daarom essentieel. Het InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gaat ons hierbij helpen. Dit vraagt wel om een planmatige aanpak […]

Standaardisatie is de basis voor succes

Van de Greenwich Mean Time tot het Internationale Stelsel van Eenheden: wereldwijd gebruiken wij allerlei standaarden om te communiceren, te handelen en samen te werken. Ook voor het beheer van de leefomgeving groeit de urgentie om vanuit één standaard te werken. Om elkaars taal beter te spreken, data te delen en effectiever te beheren. Dit […]