Dashboards GBIinsights

 width=
“We stoppen veel tijd en moeite in het verzamelen van gegevens in GBI beheersysteem” vertelt Marc de Jong, expert beheer bij Antea Group. “Maar het is vaak lastig om die gegevens er ook weer uit te halen en te presenteren. Daarom werken we aan dashboards, waarmee je op moderne en interactieve manier de gegevens uit jouw GBI database kunt presenteren en ontsluiten: GBIinsights.”

De bouw van deze GBI dashboards is inmiddels gestart, samen met een projectgroep vanuit de GVAG. Afgelopen vrijdag werd het resultaat van de eerste sprint met de GVAG projectgroep besproken. En naar tevredenheid. De ‘proof of concept’ is ruimschoots geslaagd. Marc vertelt trots over het resultaat: “Op basis van open source tooling hebben we laten zien welke mogelijkheden er zijn om GBI data op een compacte en visueel aantrekkelijke manier te presenteren en visualiseren. Met grafieken, KPI’s en indicatoren, én op kaart. Helemaal passend in de stijl van GBI World. Het concept werd heel goed ontvangen en positief beoordeeld. Waar ik ook heel trots op ben: deze module hebben we wederom helemaal bij Antea Group in eigen huis ontwikkeld!”

Marc vervolgt: “Heel inspirerend om met de GVAG samen na te denken over wát je dan allemaal zou willen zien. Aan ideeën geen gebrek. Daarom gaan we met de GVAG projectgroep in gesprek over de verschillende informatiebehoeften. Want de beheerder heeft andere vragen dan de manager of bestuurder.” Dit najaar wil de GVAG themagroep Belangenbehartiging een bijeenkomst met bestuurders en managers organiseren. Een van de doelen is om meer aandacht te vragen voor het beheer van de openbare ruimte en bestuurders inzicht te geven in de aard, omvang en opgaven in de openbare ruimte. GBIinsights helpt ook bij dat inzicht.

Wil je ook meedenken met de Projectgroep GBIinsights? Meld je dan aan bij Berto Smit of Marc de Jong.