De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave

De vervangingsopgave in de openbare ruimte stelt ons de komende jaren voor grote uitdagingen, dat hoeven we hier niet meer uit te leggen. Verouderende assets, energie, klimaat, circulariteit en mobiliteit vragen om een slimme, gecombineerde aanpak. Toch lukt het ons in Nederland nog niet zo goed om de opgave in goede uitvoeringsprogramma’s te integreren. Allerlei vragen en onzekerheden maken de vervangingsopgave lastig concreet te maken.

In de praktijk leidt dat óf tot een behoudende opstelling óf tot een vlucht in experimenten. Deze verlamming wil Antea Group doorbreken. Wij brachten het vraagstuk terug naar 4 weerbarstige vragen en een stapsgewijze aanpak ervan.

Weerbarstige vragen

De angel in het vraagstuk van de vervangingsopgave blijkt dat je verder vooruit zou willen plannen, dan je kennis reikt. Onzekerheden nemen toe en dat hebben we niet graag. Hoe voorkom je dat je straks spijt krijgt van investeringen, die je nu doet? Alle onzekerheden hebben we teruggebracht naar vier vragen: 

  1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van onze bestaande assets zich op langere termijn?
  2. Wat zijn precies de uitdagingen van de toekomst?
  3. Welk impact heeft dat op het functioneren en inrichten van ons netwerk?
  4. Hoe combineren we agenda’s van de (groeiende) groep stakeholders?

Lees hier het volledige artikel De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Ruud van Hoek