‘De performance springt absoluut in het oog’

Steeds meer gemeenten maken de update naar GBI World: de nieuwste generatie beheersoftware van Antea Group. Maar hoe verloopt dit proces en welke voordelen ervaren GBI gebruikers? We vroegen het aan Pieter de Koning (Unitleider Groen) en Richard Schoo (Business Informatiemanager) van de gemeente Vlaardingen – één van de eerste gemeenten die gebruik maakten van de update.

‘Met GBI World hebben we een fundament voor de toekomst gelegd.’

Waarom hebben jullie voor GBI World gekozen?

Richard: ‘Voor ons waren er twee aanleidingen. We zochten naar een platform waarmee we ons werk beter en efficiënter kunnen doen én dat beter aansluit op onze organisatiedoelen. Niets ten nadele van het oude GBI – dat altijd prima heeft gefunctioneerd – maar we zien dat de wereld en ons werkveld verandert. Dit vraagt iets van de tools waarmee we werken. Je wilt een platform waarmee je overal en altijd efficiënt kunt werken, waarmee je uit diverse databronnen kunt putten en waarmee je informatie eenvoudig kun delen.

Daarnaast was er contractueel gezien de noodzaak om keuzes te maken, zo hebben we eind vorig jaar de stap gemaakt.’

Hoe is de update verlopen?

Pieter: ‘Verandering is altijd lastig: zeker omdat het oude pakket op zich nog prima functioneerde. Je weet wat het doet en wat je krijgt. En hoe goed je een update ook voorbereidt en uitvoert: je krijgt te maken met hick-ups en issues. Extra uitdaging was de snelheid van de update – in nog geen twee maanden hebben we de stap gemaakt.

Meer dan negentig procent ging naadloos over van ons oude naar het nieuwe systeem. Maar er zijn ook punten die aandacht nodig hebben. Ik moet zeggen dat we als gemeente uitstekend hierin worden begeleid en ondersteund. We zijn er nog niet, maar wel goed op weg. De laatste puntjes worden op dit moment in goede samenwerking en overleg afgerond.’

Merk je ook al voordelen?

Pieter: ‘Zeker. De verbetering van de performance springt absoluut in het oog, dat krijg ik ook van collega’s mee. Sowieso scheelt het dat je niet meer met een desktop én een online-versie werkt. Op kantoor of buiten: je werkt altijd binnen dezelfde omgeving, op basis van dezelfde data. En het werkt allemaal een stuk sneller omdat alles nu in de cloud staat. In de oude versie kostte het soms minuten om verschillende kaartlagen te laden en te raadplegen. Of om in het veld een registratie te doen. Dit gaat nu een stuk effectiever; dit komt het werkplezier ten goede.’

Hoe werkt het delen van informatie met GBI?

Richard: ‘In GBI maak je gemakkelijk gebruik van externe databronnen. Aan GBImaps kun je bijvoorbeeld open data toevoegen om te presenteren en te visualiseren. Dat biedt extra inzicht voor de beheerders. Daarnaast ontsluiten we nu ook gegevens vanuit GBI naar andere applicaties en werkprocessen. Bijvoorbeeld voor onze eigen BI tooling. Via de GeoServer bieden we GBI gegevens aan onze kaartenbalie aan. Daarmee wordt er veel meer gebruik gemaakt van de beheerdata in GBI.

Welke voordelen biedt GBI World op termijn?

Richard: ‘We bouwen aan een datagestuurde organisatie. De update naar GBI World is één van de stappen die hierbij nodig zijn. Dit platform maakt het straks eenvoudig om op basis van beheerdata allerlei rapportages en analyses te maken. En om op basis daarvan te leren en voorspellingen te maken – zodat je capaciteit en budget beter kunt prioriteren en inzetten. Uiteraard gaat dit doel verder dan alleen beheersoftware; het gaat ook over processen en mensen. Maar, we hebben nu in elk geval een tool die dit mogelijk maakt, de basis is wat dat betreft gelegd.’

Uitstekende basis voor elke toekomstgerichte beheerorganisatie…

Richard: ‘Dit is wel dé tool die je als moderne beheerorganisatie nodig hebt. Het helpt je om sneller, efficiënter en gerichter te werken. Om de verbinding tussen binnen en buiten te maken. Als beheerder is er genoeg te doen, dus het is fijn dat je over software beschikt die je maximaal ondersteunt en het aantal handelingen minimaliseert. Maar, ook op tactisch en strategisch niveau gaat GBI World ons zeker helpen. De gebruikersvereniging GVAV heeft ons al gevraagd om hierover mee te denken. Ook dit is meerwaarde: je kunt als GBI-klant zelf meedenken over de ontwikkeling en continue verbetering van de GBI-software. Dat gaan we zeker doen.’

In hoeverre merk je dat GBI World past bij het beheer van de toekomst?

Pieter: ‘GBI World maakt beheerprocessen in de hele keten een stuk eenvoudiger en transparanter. Neem het beheer van bomen. Wanneer één van onze buitenmensen een rij bomen inspecteert, zet hij buiten op locatie zijn bevindingen en rapportages in GBI. De beleidsmedewerker op kantoor heeft via deze kaart meteen inzage in het objectformulier (‘paspoort’) en het keuringsrapport. Wanneer uit zijn analyse blijkt dat er bomen gerooid moet worden, zet hij dit door naar de aannemer die op zijn beurt toegang heeft tot GBI. Die kan via de kaart zien wat er van hem wordt verwacht. Wij kunnen vervolgens weer volgen wat de aannemer doet. Ook bestuurders en inwoners kunnen straks zien wat we van plan zijn, waarom en wat de resultaten zijn.’

Heb je nog wensen?

Richard: ‘Ja, we willen graag gebruik maken van GBIconnector. Dit is juist een toepassing die GBI World zo interessant maakt. GBIconnector maakt het bijvoorbeeld heel eenvoudig om de verbinding met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te leggen. Waar we voorheen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, alle objecten en vlakken handmatig moesten overzetten vanuit de BGT, doet GBIconnector dit straks vrijwel automatisch. Dat scheelt veel ‘dom’ copy-past-werk. Ook voor in het inlezen van inspecties is GBIconnector heel nuttig. Antea Group en wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de BGT koppelingen. We kijken dus wel uit naar de implementatie van GBIconnector in ons platform binnenkort.’

Update naar GBI World

Wil jij ook gebruik maken van de update naar GBI World? Of ook aansluiten op GBI World, smart asset platform voor beheer van de fysieke leefomgeving?

Neem contact op met Güngör Arslan, accountmanager GBI