De week van ‘Next Beheer’: waardengestuurd en gebiedsgericht beheer in Rotterdam

 width=De wereld van beheer verandert in een hoog tempo. De grote vraagstukken en transities vragen om een andere rol van beheer: proactief, gebieds- en toekomstgericht, waardengestuurd en meebewegend op de ritmes van de stad. Dit is ‘Next Beheer’ volgens Stadsbeheer Rotterdam. De gemeente Rotterdam is volop bezig met een nieuwe Nota Kapitaalgoederen en vroeg andere gemeenten en experts om advies. Namens Antea Group waren verschillende beheerexperts gevraagd om hun visie te geven op de aanpak van Rotterdam. Binnenkort meer over de aanpak van waardengestuurd beheer in Stadswerk Magazine.

Bij GBI brengen we onze jarenlange expertise van beheer, data, ICT en de fysieke leefomgeving bij elkaar. Onze visie op beheer passen we toe in tal van projecten, ook los van onze dienstverlening op het gebied van software. Beheer openbare ruimte is van origine een technisch en uitvoerend vakgebied. Maar door alle opgaven waar beheerders mee te maken krijgen, van verduurzaming, vergroening, energietransitie, verdichting en woningbouw, veranderende mobiliteit, data en standaarden, ICT ontwikkelingen, wetgeving enzovoorts wordt het beheervak steeds complexer en steeds breder. Strategisch adviseur stedelijk beheer Wiebe Oosterhoff in Rotterdam vraagt zich daarom af: “Hoe beheren we de stad op een toekomstbestendige manier? Dat is meer dan sturen op risico’s of middelen. Het gaat ook om waarden toevoegen en gebiedsgericht maatwerk leveren. Op het ritme van de stad. Dat is Next Beheer.”

Leren van anderen

Rotterdam is volop bezig met een nieuwe Nota Kapitaalgoederen, die een bredere insteek moet hebben dan enkel de ’traditionele’ berekening van benodigde exploitatie- en investeringsmiddelen per asset. Rotterdam wil stappen zetten en bouwen aan beheer dat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en transities. Daarom organiseerde de gemeente een ‘Week van Next Beheer‘. Met een bomvol programma van werksessies, presentaties, discussies en gesprekken met assetbeheerders, vakgenoten en experts vanuit fysiek tot sociaal.

In meer dan twintig verschillende sessies stond telkens een ander beheervraagstuk centraal. Bijvoorbeeld hoe de vervangingsinvesteringen ingezet kunnen worden om transities te realiseren op het gebied van mobiliteit, klimaat, circulariteit, energietransitie en biodiversiteit. Namens Antea Group waren Marc de Jong en Eric Moonen gevraagd om hun visie op het gebiedsgericht beheer, vanuit hun inbreng in eerdere adviestrajecten voor Rotterdam. Zoals de ondersteuning bij de Nota Vervangingsinvesteringen en bestuursrapportage beeldkwaliteit. Iepe Soet verzorgt praktijktrainingen Assetmanagement voor de gemeente Rotterdam en leverde waardevolle reflectie op de Rotterdamse aanpak van de grote opgaven en transities in een bijeenkomst met G4 gemeenten.

Impressie en info

Hier vind je een impressie van de Rotterdamse Week van Next Beheer. In Stadswerk Magazine schetsten we als Antea Group eerder al onze visie op de doorontwikkeling van beheer richting een Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving. Binnenkort meer in Stadswerk Magazine over onze aanpak van waardengestuurd beheer. Projectmanager Ruud van Hoek vertelt je graag meer over onze visie en aanpak.