‘Dit platform geeft ons veel meer grip op onze beheeropgave”

Gemeente Borne kiest voor GBI World: Met de komst GBI World maakt de gemeente Borne voor het eerst echt kennis met beheersoftware. Hier lees je over hun ervaringen en de enorme sprong voorwaarts in de professionalisering van de gemeentelijke beheerafdeling. ‘Zeker nu er steeds grotere en complexere vragen op ons afkomen’, vertelt civieltechnisch medewerker Erik den Hertog. ‘Dit platform helpt om meer grip te krijgen op de plannen die we maken en uitvoeren.’

GBI World is voor jullie een eerste kennismaking met een beheerplatform, hoe organiseerden jullie het hiervoor?

Erik: ‘Tot voor kort werkten we bij wijze van spreken nog vanaf de achterkant van een sigarendoosje. Voor sommige onderdelen hadden we wel eigen software en datasets, hoor. Maar de vakkennis zat vooral bij individuele collega’s en bij externe samenwerkingspartners. Hierdoor groeide bij ons de behoefte aan een centraal platform dat alles aan elkaar koppelt en samenbrengt.’

Waarom deze keuze voor dit beheersysteem?

‘Het werk van de beheerder verandert. Wij trekken steeds meer met andere domeinen op in projecten. Zo hebben we in Borne – net als in veel andere gemeenten – woonwijken uit de jaren zestig die op de nominatie staan voor herstructurering. Als beheerder word je gevraagd om hierin mee te denken: over de aanpak van riolering, over het groen en de verhardingen of een klimaatbestendige inrichting van een wijk. Dan is het fijn dat je over een systeem beschikt waarmee je snel kunt zien hoe iets zit, nauwkeurig kosten kunt ramen én keuzes kunt onderbouwen.’

Van vrijwel niets naar GBI World: dat is wel even een stap?

‘Ik werkte bij mijn vorige werkgever al met een eerdere versie van GBI. Maar deze update naar GBI World biedt ons nog veel meer mogelijkheden. Het heeft wel even tijd nodig om álles te ontdekken. Natuurlijk, je krijgt cursussen en documentatie, maar de beste leerschool is toch om het zelf te doen en te ervaren. Daar moet je wel ruimte voor maken in de agenda.’

Wat doen jullie nu al met GBI World?

‘Wat ik fijn vind is dat je dankzij GBI World een rapportage kunt uitdraaien waarmee je op basis van feiten kunt aantonen wat er in een gebied aan de hand is. Zodat je kunt aangeven dat het slim is om nú die riolering mee te pakken omdat die over drie jaar toch aan vervanging toe is. Of om op basis van inspectieresultaten te laten zien hoe het in een bepaalde wijk de verhardingen staat. Voorheen was dit meer giswerk en moest je moeite doen om gegevens boven water te krijgen. Waar ik naar uitkijk is het gebruiken van de app waarmee we cyclisch kunnen plannen. Dan kunnen we basis van beheerambities, beheerhistorie en marktdata onze planningen én begrotingen opstellen; dat maakt het werk een stuk eenvoudiger.’

“Deze update naar GBI World biedt ons veel meer mogelijkheden”

Erik den Hertog, gemeente Borne

En gaan jullie ook andere partijen aanhaken?

‘Zeker. Intern zijn er al collega’s en afdelingen die met interesse meekijken. Ook willen we onderzoeken of we Twente Milieu, de uitvoeringspartij die onder meer de onkruidbestrijding en het onderhoud van straatmeubilair doet, aan te laten sluiten op GBI World. Zo kun je plannen en resultaten beter op elkaar afstemmen. Ook kunnen ze straks zelf mutaties doorvoeren. Daarnaast gaan we de boomveiligheidsinspectie door een derde partij laten uitvoeren met GBI World, direct in de kaartapplicatie GBImaps. Zo werk je een stuk efficiënter en heb je altijd de juiste data in beeld.’

Kortom, een keuze waar jullie nog veel plezier van gaan beleven?

‘Dat is wel de bedoeling. Een beheersysteem als GBI is flinke een investering voor onze gemeente. Maar we doen het niet voor niets. Dankzij GBI World krijgen we meer grip op onze beheeropgave. Dit helpt ons om betere keuzes te maken, gemeenschapsgeld gerichter uit te geven en beter samen te werken met andere partijen. Al die voordelen maken deze investering meer dan waard.’

Update ook naar GBI World

Wil jij gebruik maken van de update naar GBI World? Ook aansluiten op GBI World, smart asset platform voor beheer van de fysieke leefomgeving? Neem contact op met Cor Leenstra, accountmanager GBI via GBI Servicedesk.