Een stap dichterbij veilige sanitatie in Indonesië

 width=

Di tangan Antea Group kita bisa pergi ke kammar ketjil dengang sehat dan amman. Vrij vertaald: Dankzij Antea Group kunnen wij gezond en veilig naar het toilet! Belangrijk, want 40% van de Indonesische bevolking heeft überhaupt geen toilet. De Indonesische overheid heeft daarom de ambitie dat elk huishouden in 2020 toegang heeft tot goede sanitaire voorzieningen. En dit gaat verder dan de aanleg van toiletten en septictanks.

v.l.n.r. op de foto: Agil Satria, Johan Santing en Berto Smit

Johan Santing, adviseur Data & Informatie vertelt: ‘In Lampung Selatan op Sumatra wordt alles op alles gezet om de landelijke doelstelling te halen. Sinds 2010 zijn er in het district tienduizenden septictanks aangelegd. De lokale overheid krijgt hierbij hulp van de Dutch Water Authorities.’ Het DWA is het samenwerkingsverband van Nederlandse Waterschappen. Onder auspiciën van Waterschap Zuiderzeeland werkt een projectteam samen met de lokale bevolking aan de inrichting van een goed werkende sanitatieketen. Ook Antea Group ondersteunt hierbij.

Lees hier het volledige artikel Een stap dichterbij veilige sanitatie in Indonesië uit GBImagazine nummer 21.

Voor meer informatie: Johan Santing