GBI als eerste door de keuring CROW-systematiek Wegbeheer 2019

De kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus, CROW, controleert periodiek of de wegbeheersystematiek op een correcte manier is toegepast in de beheersoftware van verschillende leveranciers. Gebruikers van de software zijn er zo verzekerd van dat het beheersysteem dat zij gebruiken, de wegbeheersystematiek goed toepast.
 width=

De keuring van GBI vond dinsdag 15 september jl. plaats bij CROW. Hierbij is het GBI getoetst aan de hand van 12 vaste en een 5 random vragen, die betrekking hebben op verschillende facetten binnen de wegbeheersystematiek. Denk hierbij aan het rekenen, registreren, bijstellen, presenteren en uitwisselen.

GBI heeft als eerste softwarepakket in Nederland de keuring voor de CROW-systematiek Wegbeheer 2019 succesvol doorstaan. Binnenkort krijgen wij dan ook het certificaat met een geldigheid van 3 jaar overhandigd. Daar zijn wij trots op!