GBI als eerste geslaagd voor de RIONED applicatietoets met GWSW.OroX.

 width=Antea Group heeft met GBI beheersysteem de GWSW.OroX applicatietoets met succes doorlopen. Daarmee biedt GBI als eerste beheersysteem de mogelijkheid voor een gevalideerde export van riooldata. Rioolgegevens komen zo conform landelijke standaard, op een uniforme en door RIONED gevalideerde wijze openbaar beschikbaar. Dat is nuttig voor bijvoorbeeld het maken van berekeningen om wateroverlast tegen te gaan.

Grip op je riooldata

Schoon water, droge voeten, waterafvoer: om wateroverlast tegen te gaan moet onze riolering voldoende capaciteit hebben. Zeker met de klimaatopgaven waar we nu mee te maken hebben. Buien worden heftiger, onvoorspelbaarder en leveren een grotere kans op wateroverlast. Een goed functionerend stedelijk watersysteem is dan van groot belang. Rioolbeheerders moeten echt grip hebben op hun riooldata. Daarnaast moeten ze in staat zijn om de gegevens van hun rioolstelsel uit te wisselen met andere partijen. Immers, water loopt via verschillende stelsels, die met elkaar in verbinding staan.

Met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) biedt RIONED een landelijke standaard om rioleringsgegevens eenduidig en uniform vast te leggen. Daar hoort ook een standaard uitwisselformaat bij: GWSW.OroX. Hiermee kunnen rioleurs op een eenduidige, uniforme en transparante wijze gegevens over hun rioolstelsel uitwisselen. Bijvoorbeeld om hydraulische berekeningen te maken van de capaciteit van het rioolstelsel: zijn we bestand tegen de heftige regenbuien die we verwachten? Of om aannemers gegevens mee te geven voor het onderhoud aan of de inspectie van rioolputten en strengen. De gegevens van zo’n GWSW.OroX export kunnen hiermee op de servers van RIONED geplaatst worden om gebruik te maken van standaard tooling, zoals een export voor hydraulische modelberekeningen. Dat maakt de gemeentelijke rioolgegevens breder beschikbaar. Ook kun je rioolgegevens publiceren op PDOK, waarmee de data door iedereen en zonder beperkingen te gebruiken is.

Primeur voor GBI

GBI beheersysteem heeft de nieuwe GWSW applicatietoets voor de OroX export succesvol doorlopen. Als eerste beheersysteem in Nederland! GBI productmanager Bas Boonstra: “Afgelopen jaar hebben we hier met een groep collega’s hard aan gewerkt. We hebben deze OroX export volledig in eigen huis ontwikkeld, met onze kennis van rioolbeheer, data en ICT. Het halen van de applicatietoets is een mooie bekroning op hun werk. Via GBIconnector, onze module voor data-integratie, kunnen gebruikers van ons beheersysteem hun rioolgegevens nu exporteren conform GWSW.Orox standaard. Dat is nuttig voor bijvoorbeeld regionale berekeningen van het watersysteem, toepassen van standaarden en uitwisselen, combineren en samenstellen van rioolbestanden. Dit brengt de rioleringswereld een stap verder.”

Boonstra vervolgt: “We kregen een aantal mooie complimenten van RIONED. Niet alleen dat we boven verwachting scoorden, maar ook dat onze data via de GBIconnector zo goed gestructureerd is. Op een zodanig moderne manier, met een toekomstbestendig datamodel, dat de data ook zonder ICT kennis begrijpelijk is. Het mooie is dat de GWSW.OroX export via GBIconnector zowel voor de nieuwe GBI World release beschikbaar is, als voor oudere GBI 6.3.x versies. Alle GBI gebruikers kunnen daarmee deze nieuwe functionaliteit benutten.”

Grotere plaatje

Boonstra: “Het GWSW staat op de landelijke lijst van verplichte open standaarden: ‘Pas toe of leg uit’. Antea Group adviseert en ondersteunt gemeenten om GWSW in GBI beheersysteem te implementeren. Met onze dienstverlening en ondersteuning voor integraal en duurzaam waterbeheer werken we aan de Social Development Goal 6 (schoon water en sanitair). Door de GWSW.OroX export te realiseren, dragen we ook bij aan het principe van common ground, benutten van open standaarden en open data die in de keten volop bruikbaar is, voor iedereen. Zo dragen wij met GBI beheersysteem ons steentje bij aan een prettige leefomgeving, nu en in de toekomst!”

Meer informatie bij Bas Boonstra of Sjaak Verkerk via GBI Servicedesk.