GBI World strategie voor Common Ground

 width=
Op 3 en 4 november waren bestuur en themagroepen van de GVAG in Thialf bijeen om samen met Antea Group richting te geven aan de strategie van GBI World en de ontwikkeling van GBI. In een interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met de ontwikkelingen in de veranderende wereld van beheer. Antea Group lichtte vervolgens toe hoe deze opgaven vertaald worden in de uitgangspunten en strategie van GBI World. In het middagprogramma werd ingezoomd op ‘Common Ground’, een van de fundamenten onder de nieuwe gemeentelijke ICT. En daarmee ook onder GBI World, met slim en modulair herbouwen van functies, data ontvlechten van de applicaties en gebruik van open source software. GBI World is daarmee de allround kampioen.

GVAG themagroepen

Met een rondleiding door het verbouwde Antea Group kantoor in Heerenveen en diner werden de leden van de GVAG themagroepen en het GVAG bestuur ontvangen. De volgende ochtend vergaderden bestuur en de themagroepen: hoe is de stand van zaken van de jaarplannen en welke focus gaan we in 2022 aanbrengen? Berto Smit leidde namens het GVAG bestuur een werksessie over de ontwikkeling van de GVAG in de veranderende wereld.

Samen aan de slag met de strategie van GBI World

In de loop van de ochtend sloten meer GBI gebruikers aan, evenals enkele bouwpartners van GBImaps. Ton Lesscher, senior adviseur Beheer Leefomgeving bij Antea Group nam de aanwezigen mee in de veranderende wereld van beheer. Alle grote opgaven moeten hun plek vinden in de bestaande openbare ruimte, waar de beheerder verantwoordelijk voor is. Wat willen we over een aantal jaar bereikt hebben en waar willen we dan staan? Marc de Jong legde vervolgens de brug naar GBI World. Welke uitgangspunten en principes liggen er aan GBI World ten grondslag. Ook maakte hij tastbaar hoe GBI World bijdraagt aan opgaven als datagestuurd beheren, assetbeheer en vervangingsopgave, circulair beheer en maatschappelijk gestuurd beheer.

GBI World oktober release

Arjan Wagemakers rondde het ochtendprogramma af met een sneak preview van de GBI World release. Hij liet zien hoe je eenvoudig inlogt op de GBIportal. Maar vooral stond hij stil bij de grote performance en het gebruiksgemak van GBImaps. Wat een snelheid! Wat een gebruiksgemak! Ook de andere GBI modules kwamen in vogelvlucht voorbij.

 width=

Common Ground

Een van de basisprincipes om de gemeentelijke ICT architectuur toekomstbestendig te maken is Common Ground. Johan van Dijk van de VNG legde uit dat dit gaat over een aantal principes om de data te ontvlechten uit de applicatie, zodat je minder afhankelijk bent van je leverancier. Het gaat ook over het koppelen en verbinden van data, zodat je niet allemaal verouderde kopieën gebruikt, maar bijvoorbeeld met API’s verbindt. Waarbij het eigenaarschap en toegang tot de data geborgd zijn. En over het gebruik van open source software. Hoe Common Ground in de praktijk werkt, werd toegelicht door de gemeente Almere. Informatiemanager Gerry de Koning nam de deelnemers mee in het proces van verwerken van meldingen openbare ruimte op basis van Common Ground.

Adri Wiersma vertelde tot slot dat Antea Group met GBI het groeipact Common Ground heeft ondertekend. Adri maakte heel mooi concreet hoe GBI World – van het ICT fundament tot uitwerking – is gebaseerd op de principes van Common Ground. Adri lichtte toe hoe dat praktisch werkt in GBI World. Met de GBIconnector, die daar speciaal voor bedoeld is en de API koppelingen die nu gerealiseerd worden.

Sportieve omgeving

Uiteraard hoort bij zo’n bijzondere en sportieve omgeving ook een presentatie van onze gastheer Thialf over hun ICT en met name de techniek achter de tijdregistratie. Die werd afgesloten met een leuke rondleiding achter de schermen en ‘onder de motorkap’ van de schaatstempel. GVAG en Antea Group kijken terug op een geslaagde, gezellige en inspirerende bijeenkomst!