GBIdag 2021: een geslaagde bijeenkomst!

 width=Hij zit er op, de jaarlijkse GBIdag. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met mooie en interactieve sessies. We zijn trots op wat we in de afgelopen anderhalf jaar voor elkaar hebben gekregen. Dat we met GBI iets bereikt hebben wat anderen nog niet kunnen bieden. 

We hebben weer een mooie (online) GBIdag achter de rug. Productmanager Bas Boonstra vertelde hoe hij als fan van beheer zijn droom van GBI World neerzette. Vol trots liet hij een filmpje zien met de talloze verbeteringen, die sindsdien zijn doorgevoerd in GBI. Zoals de GBIportal, een bloedsnelle GBImaps, een gloednieuwe GBIconnector en alle modules zoals de GBIappsbank en de GBIkennisbank naar de cloud. ‘Zodat de beheerder het beste gereedschap heeft voor zijn taak’, aldus Tanja Lendzion, CEO van Antea Group.

 width=

In een ronde tafel sessie onder leiding van George Parker werd ingegaan op de opgaven in de wereld van beheer. Het belang van de openbare ruimte voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en onze fysieke en mentale gezondheid. Maarten Loeffen, directeur Koninklijke Vereniging Stadswerk, benadrukte het belang van een gezonde leefomgeving en het gebruik door de inwoners. De beheerder is daar duidelijk de regisseur in. En, hij ziet emancipatie in de positie van de beheerder. De beheerder heeft een sleutelrol om de grote opgaven een plek te geven.

Berto Smits vertelde hoe grip op je assets helpt bij het aanpakken van de opgaven op het gebied van klimaat, duurzaamheid en vervanging van verouderde wijken en buurten. Daarna volgden een aantal ronden met drukbezochte parallelsessies over de roadmap, demo’s van GBI, IMBOR en de GBIconnector, de waarde van bomen, Nota Kapitaalgoederen als essentiële kapstok voor beheer en nog veel meer.