GBImaps: de stand van zaken

Er wordt hard gebouwd aan GBImaps, de moderne GBI module voor het registreren en onderhouden van objecten en assets in de openbare ruimte. GBImaps is de nieuwe release van GBIdesktop en vervangt ook GBIonline. We geven je hier graag meer informatie over de stand van zaken.

 width=

De onderliggende ICT-techniek waarop GBImaps werkt is in een technische blauwdruk uitgekristalliseerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder andere open source, web-based, cloud en API’s. Hiermee sluiten we met GBI aan op de common ground gedachten van overheden. GBImaps is vanaf 2021 via de cloud beschikbaar als onderdeel van de GBI 6 familie. Jouw data gaat 1 op 1 over! Door de open opzet van GBI en ICT-techniek, borgen we dat alle ‘stekkers en stopcontacten’ zoals integratie met andere systemen en berichtenverkeer goed functioneren. Op termijn werken we aan de mogelijkheid om de nieuwe GBI modules ook in via een private cloud (on premise) beschikbaar te maken.

Kaartfuncties, paspoorten, koppellijsten en selecties

Functioneel wordt er hard gewerkt aan GBImaps. Dit doen we door middel van zogenaamde sprints, waarin we telkens een afgebakende hoeveelheid functionaliteit in korte tijd bouwen, testen en afronden. De basisfuncties voor de kaartfunctionaliteiten (pan, zoom en eenvoudig zoeken) zijn al gereed. Ook zijn de bestaande GBI paspoorten eenvoudig te importeren in GBImaps. Hiermee kun je GBImaps gebruiken om je gegevens te raadplegen en te muteren, met dezelfde functionaliteit in de GBI 6.3 versie. Dus ook met domeinlijsten en koppellijsten. Het bouwen van deze functionaliteit wordt op dit moment afgerond. Momenteel zijn we gestart met het maken, opslaan en doorsturen van selecties. Ook ronden we de functionaliteiten van het lijstoverzicht af in dit kwartaal.

Online informatiesessies en pilots

Sprints maken het mogelijk de tussenresultaten met de GVAG-leden en GBI-gebruikers te delen. We beginnen daar half september mee. We organiseren periodieke online inloopsessies waarin we de gemaakte functionaliteiten demonstreren en met elkaar bespreken. Op deze wijze houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

Vanaf het einde van Q3 starten we met een aantal pilots, zodat GBImaps goed aan de tand gevoeld kan worden. We gaan pilots uitvoeren voor raadplegen, bewerken en een daadwerkelijke productiesetting. Op dit moment worden hierover met een aantal gemeenten concrete afspraken gemaakt.

Data gaat één op één over

We krijgen veel vragen over de data die nu in GBI gebruikt wordt. Gaat deze data straks één op één over naar GBImaps? We kunnen daar volmondig ‘ja’ op antwoorden! De data gaat over van Oracle naar PostgreSQL (een open source database) zonder dat er iets aan de inhoud verandert. Conversiescripts zorgen voor een geruisloze migratie, deze scripts hebben we in de praktijk al een aantal keren uitgevoerd. Ook de inrichting van je database, met paspoorten en (gekoppelde) domeinlijsten, gaat eveneens één op één over.

We liggen precies op koers met de ontwikkeling van GBImaps. We willen dit graag met onze klanten delen. Kom daarom eens virtueel langs bij onze inloopsessies, dan laten we het zien.

Meer informatie: Adri Wiersma