Gebruikersvereniging

Belangenbehartiger van GBI software gebruikers

De Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG) is een onafhankelijke gebruikersvereniging voor informatiesystemen voor het beheer van de openbare ruimte in Nederland. De GVAG is de belangenbehartiger van GBI software gebruikers.

Een kerngroep richt zich op de strategisch / tactische ontwikkeling van GBI World. De kerngroep kijkt daarbij me naar de roadmap van GBI World, de dienstverlening vanuit Antea Group en ontwikkelingen in de overheidsmarkt.

Daarnaast zijn er ieder jaar verschillende wisselende expertgroepen. In deze expertgroepen worden enthousiaste GBI gebruikers in sprints betrokken bij de inhoudelijke productontwikkeling. De focus ligt daarbij steeds verder verbeteren van de functionaliteiten en gebruikswaarde van het smart asset platform GBI World.

Kijk hier voor de website van de Gebruikersvereniging GVAG