Gemeente Borne als eerste aan de slag met GBI World

Gemeente Borne als eerste aan de slag met GBI World: ‘Smart asset platform voor management van de fysieke leefomgeving’ voor beheerder, bestuurder en beleidsmaker.’


 width=
De gemeente Borne nam deze maand als eerste Nederlandse gemeente de vernieuwde beheersoftware van Antea Group in gebruik. Met GBI World beschikt de beheerafdeling over een open en modulair smart asset platform dat beheerders volledig ondersteunt bij de opgaven in onze leefomgeving. De komende maanden maken nog eens tientallen gemeentes de overstap naar deze nieuwe generatie beheersoftware.

Antea Group is al dertig jaar de ontwikkelaar van GBI, de meest gebruikte software voor beheer van de fysieke leefomgeving in Nederland. Productmanager Bas Boonstra: ‘Het beheer van de openbare ruimte is de laatste jaren enorm in beweging. Zo koersen we razendsnel af op een wereld waarin het hebben, delen en gebruiken van informatie cruciaal is. Er is een groeiende vraag naar beheerinformatie: van collega-afdelingen, beleidsmakers, bestuurders en inwoners. Zo is voor de vervangingsopgave, klimaatadaptatie en de energietransitie betrouwbare informatie over de fysieke leefomgeving van cruciaal belang.’

De stap van GBI6 naar GBI World mag dan een upgrade worden genoemd: het is er wél een die beheerders, beleidsmakers en bestuurders een nieuwe gereedschapskist biedt. ‘GBI World sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen in ICT en data én de standaarden van onze branche. Daarnaast bieden wij het eerste open source beheerplatform dat datagedreven, circulair en maatschappelijk gestuurd beheren mogelijk maakt’.

Voor elke fase van assetmanagement..

Het platform biedt gebruikers ongekend veel mogelijkheden. Boonstra: ‘GBI World is gebouwd voor de hele levensduur van het object. Van het ontwerp tot het beheer: voor elke fase vind je modules waarmee het aantrekkelijk en visueel (samen)werken is. Van integrale plan- en themakaarten tot gebruiksvriendelijke dashboards voor meer insights in areaal, kpi’s en beleidsdoelen. Natuurlijk kun je jouw objectgegevens intekenen, bewerken, raadplegen, analyseren én presenteren via de kaart. Maar denk ook aan apps om berekeningen, kostenramingen en integrale plannen te maken. Of een kennisbank waarmee je beheerexpertise kunt raadplegen én mogelijkheden om sensordata en open data te implementeren.

… en vanuit elk beheerperspectief

GBI World ondersteunt hiermee verschillende beheerperspectieven. Boonstra: ‘Voor de bestuurder is het een tool om maatschappelijke thema’s in de leefomgeving te vertalen naar beleidsdoelen en om inzicht te krijgen in de voortgang. Voor de beleidsmedewerker om bestuurlijke ambities en begrotingen te vertalen naar concrete maatregelen en kpi’s. En beheerders kunnen er groot onderhoud en vervangingen mee doorrekenen, meerjarenplanningen opstellen en prestaties 24/7 inzichtelijk maken. En natuurlijk stelt GBI World de gegevensbeheerders in staat om eenvoudig hun beheerdata te registreren, te analyseren en te presenteren.’

‘Nu al een waardevol instrument’

Bij de gemeente Borne zijn ze blij met de upgrade. “Met GBI World kan onze onderhoudsbehoefte op basis van technische inspecties worden gesignaleerd en doorgerekend. Het nieuwe systeem maakt gebruik van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en heeft ruime grafische mogelijkheden. Hierdoor kun je op overzichtskaarten diverse beheergegevens combineren. Al met al een waardevol instrument voor het beheren van onze kapitaalgoederen”, vertelt Niels Vlaskamp van de gemeente Borne.

Toekomstbestendig en razendsnel

Met andere woorden, een toekomstbestendig platform in een razendsnel jasje. Maar vooral een platform waarmee bestuurders, beleidsmaker én beheerders het beheer van de openbare ruimte naar een geheel nieuw level kunnen tillen. Datagestuurd, maatschappelijk gestuurd én in samenhang met andere beleidsterreinen. De uitrol van GBI World is inmiddels in volle gang. Het is de ambitie om de upgrade volgend jaar bij álle GBI-gemeentes door te voeren. Bestaande GBI-gebruikers worden soepel overgezet. Jouw waardevolle beheerdata en je bestaande GBI inrichting gaan één-op-één en ongewijzigd mee. ‘En wij willen natuurlijk ook andere gemeentes warm maken voor dit beheersysteem.’

Komende maanden rollen we GBI World bij bestaande GBI gebruikers uit. Wil je snel aan de beurt zijn of informatie over de upgrade voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie via GBI Servicedesk.