Goede data als basis voor beheer is belangrijk: verdiepingsworkshop SOR voor verharding, groen en water

 width=

Goede, actuele en betrouwbare data is belangrijk. Op basis van deze data worden namelijk belangrijke keuzes gemaakt voor het beheer van de leefomgeving. Keuzes die impact hebben op inwoners en andere gebruikers, op beheerders én op de openbare ruimte zelf. Er is vaak veel geld mee gemoeid. Dat vraagt om goede herleidbare borging in de beheerprocessen, met goede data.

Overheden zijn voor hun data nu nog voornamelijk aangewezen op de Basisregistraties. Ooit zijn deze gescheiden van elkaar ontstaan. Hierdoor staan gegevens over hetzelfde object verspreid in verschillende registraties. Dit maakt het beheer en het gebruik deze informatie natuurlijk onnodig complex. De komst van de SOR (Samenhangende objectenregistratie) gaat gelukkig zorgen voor eenduidige datasets, gestandaardiseerde werkprocessen én breder gebruik van deze informatie in verschillende werkvelden.

De komst van de Samenhangende objectenregistratie heeft consequenties voor de (gegevens)beheerders van de openbare ruimte. Gegevens uit de BOR en BGT krijgen een plek in de SOR.  Maar, wat gaat er dan veranderen, wat doet dit met je data, welke relatie heeft dit met IMBOR en hoe ga je die SOR vullen en gebruiken? Dit is een greep uit de vragen die alle (gegevens)beheerders in Nederland op dit moment stellen. En, wat zit er niet in de SOR? Welke attributen en gegevens blijven in beheer bij de vakafdeling? Ook dat is een belangrijk aspect van de invoering van de SOR dat om gerichte actie vraagt.

Wil je antwoord op deze vragen en andere vragen? Meld je dan aan voor een verdiepingsworkshop. Deze richten wij specifiek op beheerders en coördinatoren BGT en BOR. Basiskennis over de SOR, bijvoorbeeld opgedaan in de workshop introductie SOR is aanbevolen, maar niet strikt noodzakelijk. Er zijn nog (digitale) plekken vrij voor de workshop Verharding, Groen en Water op 14 oktober aanstaande. Je kunt je met onderstaande knop aanmelden.

Meer informatie: Mirian van Ansem