Grip op je assets met de Nota Kapitaalgoederen

 width=
Zodra je de voordeur uitstapt kom je in de openbare ruimte. Een ruimte waar wij met z’n allen goed voor moeten zorgen, zodat we er veilig en tevreden gebruik van kunnen blijven maken. “Het is belangrijk dat er geen stoeptegels losliggen en dat grasvelden netjes onderhouden blijven. Het oog wil immers ook wat. Al helemaal sinds corona, zijn we de buitenruimte steeds intensiever en op een andere manier gaan gebruiken.

Zo nemen we nu bijvoorbeeld vaker onze broodtrommel mee om tijdens een wandeling op een bankje te lunchen. Iedereen is gewoonweg meer buiten, dan stel je hogere eisen”, zo vertelt Aale Boek, senior adviseur beheer bij Antea Group. Op de GBIdag hebben wij het belang van een Nota Kapitaalgoederen toegelicht en hoe dat bijdraagt aan het goed zorgen voor de leefomgeving.

Inzicht, grip en stuur met GBI

Een Nota Kapitaalgoederen biedt een integraal kader voor beheer van je assets, met een doorkijk naar de komende jaren. Daarin vertalen wij de maatschappelijke opgaven naar beheer en leggen we vast hoe we onze assets in stand houden.  Zo hebben we goed grip en stuur op het beheer van de kapitaalgoederen. En, daarmee het in stand houden van je arealen op het gewenste niveau. Collega Luuk Bos vult aan: “Wij nemen de gemeente mee in het proces van het opstellen van een Nota Kapitaalgoederen; van beheerder tot bestuurder. Dat begint natuurlijk bij de basis, het op orde hebben of brengen van je beheergegevens. GBI fungeert hierbij als grote hulp voor gedegen inzicht. Wat heb ik, waar ligt het en wat is de kwaliteit van mijn areaal? Met behulp van de GBIkennisbank en de GBIappsbank berekenen we de benodigde budgetten voor de komende jaren.”

Interactief proces met ambities en scenario’s

Luuk vervolgt: “Vervolgens stemmen we samen met bestuur, inwoners, beheerders en andere gemeentelijke domeinen de wensen, doelen en knelpunten af. Op welke manier kunnen wij met beheer bijdragen aan deze wensen en doelen? Op basis van deze online sessies en enquêtes stellen wij verschillende kwaliteitsscenario’s op, die passen bij de lokale situatie: gericht op bezuinigen, op de basis op orde krijgen of direct al echt bijdragen aan de wensen en doelen. Elk scenario heeft zijn eigen impact op de buitenruimte en op het financiële kader.”

Lastige materie begrijpelijk gemaakt

Uit jarenlange ervaring weten wij dat dit een beproefde methode is om de openbare ruimte op orde te houden. Afgelopen jaren stelden we tientallen Nota’s kapitaalgoederen en soortgelijke beheerkaders op. Naar tevredenheid, zo geeft Aale Boek aan: “we horen regelmatig van College en Raad terug: ‘Een lastig onderwerp, maar heel goed uitgelegd, ook voor de leek. Een heldere weergave van de kosten en gedegen onderbouwd’. Doordat we op de meerdere momenten het bestuur betrekken maken wij ook een gedragen Nota Kapitaalgoederen met de juiste keuzemogelijkheden. Zeker bij bezuinigingstaakstellingen, achterstanden of een krappe financiële situatie is dit onontbeerlijk.” Een Nota Kapitaalgoederen geeft je als beheerder handvatten om efficiënt en doelmatig naar de afgesproken doelen toe te werken en met elkaar voor de openbare ruimte te zorgen!

Wil je meer informatie? Neem contact op met Aale Boek of Luuk Bos