IBOR Neder-Betuwe

 width=
De gemeente Neder-Betuwe streeft naar een integrale en eenduidige benadering van de verschillende assets in de openbare ruimte. In 2017 heeft de gemeente een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. De IVOR biedt eerste handvatten voor de inrichting en ontwikkeling van de openbare ruimte. Samen met Antea Group is de gemeente bezig de IVOR door te ontwikkelen naar een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). In dit integraal beheerkader komen verschillende beleidslijnen en visies bij elkaar. Dit plan vervangt de verschillende disciplinaire beleids- en beheerplannen. Hiervoor is een gestructureerde en gefaseerde aanpak gehanteerd.

Integraal en eenduidig beheerkader

“Binnen de nieuwe IBOR wordt nadrukkelijk strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar verbonden,” zo vertelt Stephan van der Geest, projectleider beheer bij Antea Group. “Op strategisch niveau hebben we eerst een Integraal Beheerkader Openbare Ruimte opgesteld. Hierin hebben we de ambities van de gemeente op verschillende maatschappelijke thema’s uitgewerkt tot kaders voor beheer. Zo hebben we concreet gemaakt hoe wordt omgegaan met klimaatadaptatie, duurzaamheid of gezondheid in de openbare ruimte.”

Binnen het project hebben ook de inwoners van de gemeente belangrijke input geleverd. Met een enquête zijn de bewoners betrokken en bevraagd. Deze input is meegenomen in het integraal beheerkader.

Assetsheets als beheerplan nieuwe stijl

Stephan vervolgt: “Vervolgens hebben we deze kaders per discipline op tactisch niveau uitgewerkt op assetsheets. Dat zijn echt beheerplannen nieuwe stijl! Deze compacte assetsheets geven eenduidig inzicht in areaal, kwaliteit, beleving, doelen en ambities. Samen met de beheerders van de gemeente en onze beheerexpertise in de GBIkennisbank hebben we ook berekend wat de benodigde budgetten voor de komende periode zijn. Zowel voor verzorgend en klein dagelijks onderhoud, als groot onderhoud én vervanging in de komende tijd. Uiteraard geheel conform de hedendaagse BBV richtlijnen voor de gemeentebegroting.”

Meerjarenprogrammering

In Neder-Betuwe wordt het beheerproces sluitend gemaakt, conform de nieuwste CROW beheersystematiek. Stephan: “Op operationeel niveau wordt de Tafel Openbare Ruimte geïmplementeerd voor de meerjarenplanning en programmering. Hierop worden alle plannen en projecten in de openbare ruimte binnen de gemeente Neder-Betuwe integraal afgestemd.”

Eind 2021 stelt de gemeente het nieuwe IBOR definitief vast. Hiermee is het beheer van de openbare ruimte integraal en toekomstbestendig geborgd.

Voor meer informatie neem je contact op met Rick Fleur of Stephan van der Geest

 width=