IMBOR vanaf nu beschikbaar in GBI 6.3 en hoger!

Om tot goede begrotingen en planningen te komen, moet het areaal op orde zijn. CROW, daarbij ondersteund door GeoNovum, heeft hiervoor het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Doel van dit IMBOR is om te komen tot een uniformering van begrippen voor beheer van de assets in de openbare ruimte.
 width=

Landelijke standaard

IMBOR borgt eenduidige landelijke afspraken over de objectgegevens. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersysteem. Vanaf de 2020 versie beschrijft IMBOR alle vakdisciplines. Na eerder de nodige experimenten bij GBI-gemeenten is het daarmee nu geschikt als brede onderlegger van GBI.

Eerlijk over IMBOR

Antea Group heeft al jarenlang inhoudelijke expertise geleverd bij de ontwikkeling van IMBOR. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan landelijke standaarden. En dat blijven we doen, zodat het model optimaal blijft afgestemd op het vakgebied en de gebruikers van GBI. Al in 2017 leverde Antea Group een eerste GBItoonbank voor IMBOR en deden we ervaringen op bij gemeenten in de praktijk.

Daarom vertellen we je graag het eerlijke verhaal over IMBOR. Want niet elke gemeente wil nu al overstappen op IMBOR en soms heeft de invoering wat meer consequenties dan je vooraf had verwacht. Want herken je jouw areaal indelingen nog wel, werken je rekentools, scripts en Excels nog optimaal met een nieuwe indeling? En hoe lever je bijvoorbeeld updates voor je onderhoudscontract volgens bepaalde besteksposten wanneer je die indeling niet meer in je beheersysteem hebt?

Het datamodel van IMBOR is ook nogal anders dan wat de meeste beheerders nu gewend zijn in GBI. Daar komt bij dat het een ander type (relationele) database vergt om er écht mee te kunnen werken. GBI 6.3 is niet geschikt voor relationele databases, dat is een doodlopende weg. Daar hebben de specialisten van Antea Group echter wat op gevonden. We hebben een IMBOR referentielaag ontwikkeld, zodat je jouw huidige objectgegevens kunt weergeven in de IMBOR-opzet. Zo heb je als GBI-gebruiker in één oogopslag in beeld in welke mate je huidige areaalgegevens ‘IMBOR-proof’ zijn. Stabiel en vertrouwd in je huidige omgeving, zonder transities, zonder data-opwerking of conversies. De release van dit IMBOR ‘instapmodel’ is voor GBI 6.3 gebruikers beschikbaar vanaf oktober 2020.

Instapmodel of volledig over

Samen met een aantal gemeenten hebben we deze analyses al gemaakt. Sommige koploper gemeenten willen meteen verder en stappen helemaal over op IMBOR, ook om hun gegevens relationeel op te slaan en conform IMBOR te bewerken. De nieuwste GBI release maakt dat ook mogelijk, deze is leverbaar vanaf eind 2020. Deze GBI release werkt namelijk onderhuids met een relationele database. Hiermee kunnen we je huidige GBI areaal omzetten naar het relationele IMBOR model. Uiteraard leveren we ook de bijbehorende formulieren (paspoorten) om jouw gegevens conform IMBOR bij te houden.

GBI is klaar voor IMBOR, op een eerlijke manier die past bij jouw situatie! Meer weten? Neem dan contact op met Marien van Zwol.