Klimaatbestendig met bestaande gegevens uit GBI

De dagen worden al weer wat langer. Het is dan wel winter, maar het lijkt nog herfst. Lagere temperaturen, nog steeds blad op straat en regen. Een drukke tijd voor rioolbeheerders, want naast het vegen van natuurlijk vuil is het ook zaak dat al het regenwater verwerkt kan worden.

 

 width=

Door de combinatie van de toenemende verstedelijking (meer verharding) en het steeds vaker voorkomen van hevige buien door klimaatverandering, wordt het risico dat het watersysteem niet voorziet in het tijdig verwerken van al het regenwater groter. Dit leidt tot meer wateroverlast met bijbehorende meldingen en schades.

Onze opgave ligt dan ook bij het klimaatbestendig maken van het rioolsysteem voor de toekomst. Maar waar nu voornamelijk wordt ingezet op vergroting van de buffer- en verwerkingscapaciteit, blijkt uit onderzoek van stichting RIONED, dat een van de belangrijkste oorzaken van water op straat en (beginnende) wateroverlast ligt bij verstopte straatkolken.

Op basis van deze conclusie heeft Antea Group een methode ontwikkeld, waarbij een gedifferentieerd kolkenreinigingsprogramma wordt opgesteld met bestaande gegevens uit GBI. Hierbij staat centraal dat op de juiste plaats en het juiste moment wordt gereinigd, waardoor kostbare en tijdrovende aanpassingen aan het rioolsysteem, dat doorgaans voldoende voorziet in de benodigde afvoerende capaciteit, kan worden voorkomen.

Lees hier het volledige artikel Klimaatbestendig met bestaande gegevens uit GBI uit GBI magazine nummer 18.