Leeuwarden kiest GBI World

Europese aanbesteding in Leeuwarden

 width=Komende jaren gaat Antea Group met GBI World het nieuwe BOR-beheersysteem voor de gemeente Leeuwarden leveren. De gemeente gaat het gemak ervaren van werken in de cloud met de volledige SaaS oplossing van het smart asset platform GBI World.

Daarnaast zorgt Antea Group ook voor de implementatie van de software, de transitie van de huidige beheerdata, de configuratie van het systeem, evenals het opleiden van de gebruikers. De gemeente oordeelt positief over de functionaliteiten van de software, het professionele opleidingsplan, de realistische planning en succesfactoren die aansluiten op de situatie van de gemeente. Leeuwarden gefeliciteerd met de nieuwe software voor beheer van de openbare ruimte!

Investeren in de toekomst

Leeuwarden behoort tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. De gemeente Leeuwarden is ambitieus. ‘Nu investeren in de toekomst – vergroenen, verbinden, verwaarden’ is het motto van het coalitieakkoord 2022-2026. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor toekomstige generaties en wil de stad en de dorpen voor hen goed achterlaten en leefbaar houden.

In een Europese aanbesteding heeft de gemeente een uitvraag gedaan voor nieuwe en toekomstbestendige software voor het integraal beheer van de assets in de openbare ruimte. De gemeente heeft een duidelijke visie en zoekt meer dan alleen een leverancier van software. Leeuwarden kiest nadrukkelijk voor een toekomstgerichte ICT, met ‘software as a service’. De GBI World software van Antea Group sluit aan op de principes van ‘common ground’, werkt 100% vanuit de ‘cloud‘ en is klaar voor de toekomst. De software biedt tevens tal van (API) koppelingen en sluit aan op standaarden zoals IMBOR.

“Toekomstbestendig; webbased software as a service”

beoordeling gemeente

Voor Leeuwarden is niet alleen het leveren van de software van belang, maar ook het begeleiden van de inrichting en de implementatie van het beheersysteem. Antea Group verzorgt daarom de transitie van de huidige data en het technisch en functioneel configureren van GBI World; klaar voor gebruik. Daarbij hecht de gemeente sterk aan het opleiden van de gebruikers, voor een optimaal gebruik van de software. In deze opleidingen stemt Antea Group daarom de verschillende taken en rollen van de gebruikers af op de bijpassende functies en modules binnen het smart asset platform GBI World.

De kracht van GBI World

De kracht van de Antea Group software GBI World is het volledig webbased werken; in de cloud. GBI World is daarmee een volledige SaaS oplossing: ‘software as a service’. Dit betekent dat je als gebruiker geen lokale plug-ins, gevirtualiseerde omgeving, eigen servers, of client-configuratie meer nodig hebt. Dat geeft veel gebruiksgemak en vergt geen ICT werkzaamheden en inspanningen meer bij de gemeente. Een ander groot voordeel is dat het werken in de cloud het voor Leeuwarden veel gemakkelijker maakt om samen te werken met anderen en (delen van) het beheersysteem beschikbaar te stellen aan derden; zoals inspectiebureaus, of aannemers en andere ketenpartners. De wijze waarop in GBI World de validatie van objecten en data wordt geborgd was vernieuwend en sprak de gemeente aan.

Komende tijd wordt de transitie naar de cloud gemaakt en wordt GBI World in nauwe samenwerking met de gemeente ingericht en geconfigureerd. Begin 2024 wordt het nieuwe beheersysteem in gebruik genomen en kan Leeuwarden nog jarenlang vooruit.

Gefeliciteerd Leeuwarden, welkom in GBI World!

We kijken uit naar een duurzame verbinding in de samenwerking!

 width=