Leudal gefeliciteerd met GBI World!

 width=
Eind vorig jaar berichtten we over gemeente Borne die live ging op GBI World. De ontwikkelingen gaan snel en meer gemeenten zijn al gevolgd. Sinds december vorig jaar is ook de gemeente Leudal live op GBI World. GBI gebruikers reageren enthousiast op de mogelijkheden en het gebruiksgemak van het nieuwe platform. De snelheid en performance van GBImaps blijven tot de verbeelding spreken. En het werken in de cloud maakt dat je altijd en overal toegang hebt tot jouw GBI applicaties en data. Die garanties spreken aan.

Doelen voor de leefomgeving

Met GBI World heeft de gemeente actueel inzicht in de voortgang van de doelen voor de leefomgeving. Van het huidige areaal en meerjarenplanning, tot klimaatrobuust maken van de gemeente. Van het vergroenen van de openbare ruimte met de aanplant van extra bomen (één voor elke inwoner), tot meer biodiversiteit in het groen. Zo draagt GBI World bij aan de beleidsdoelen van Leudal voor een duurzame en vitale fysieke leefomgeving.

GBIconnector

Eén van de belangrijkste redenen van Leudal om te kiezen voor de upgrade naar GBI World was de platformvisie van Antea Group. De koppelingen van GBIconnector bieden de beheerders veel vrijheid en flexibiliteit in de manier waarop ze hun waardevolle gegevens voor elke asset bijhouden. Dat biedt veel mogelijkheden voor connecties waarbij de integraliteit systeem geborgd is, nú en in de toekomst.

Meer collega’s en live toegang

Ook biedt GBI World de gemeente veel ruimere mogelijkheden om zonder meerkosten veel meer collega’s toegang te geven tot GBI en inzicht in de waardevolle beheerdata. Leudal is nu live en in productie, de bestaande GBI inrichting en alle data zijn soepel overgezet naar de cloudomgeving van GBI World. En de gebruikers? Die zijn enthousiast over de soepele uitrol en dat ze vanaf elke locatie toegang hebben tot hun software en beheerdata. Binnenkort volgt een uitvoeriger gesprek met Leudal over hun ervaringen.

Meer informatie: Güngör Arslan