Millenium bugs

In de aanloop naar de GBIdag 2019 delen wij verschillende facts & figures over ‘GBI toen en nu’. Volg deze berichten, en word tijdens deze lustrumdag op 21 maart GBIgoeroe van de eeuw!

MILLENNIUM BUGS

Eind jaren negentig zagen we andere bedreigingen dan hittestress, hevige regenval en vergrijzing. De eeuwwissel was een belangrijk issue, want liepen er millennium bugs rond in het mainframe van GBI? Dat die vraag de mensen bezighield was duidelijk te zien op de afdeling. De computerruimte op de bovenste verdieping was continu bezet door twee ervaren consultants. En, misschien leek het zo, maar het zachte gezoem van de serverkoeling droeg verder de gangen over als anders. Alle codes werden nagelopen en gecheckt op millenniumgevoeligheid. En niet een of twee dagen, maar zeker een half jaar. Uiteindelijk, toen de klok 12 keer luidde op 31 december 1999, konden ook de GBI glazen klinken. Er gebeurde niets. GBI was millennium-proof.

 width=