Nieuw CROW keurmerk GBIappsbank

De doorontwikkeling van GBIbeheersysteem doen we in nauw overleg met de GVAG. Samen met de themagroep belangenbehartiging maken we afspraken over de concrete invulling van de samenwerking, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Dat is niet nieuw, want niet voor niets werken we al jarenlang vanuit themagroepen waarin onze klanten vertegenwoordigd zijn. In deze thema- en  projectgroepen bespreken we de trends en ontwikkelingen en hoe GBI bijdraagt aan een optimaal beheerproces. Op 25 juni bespraken de leden van de GVAG themagroep Planning en Beheer de doorontwikkeling van de GBIappsbank en de GBIkennisbank.
 width=

Arjan Wagemakers, senior adviseur bij Antea Group: ‘Fijn om te horen dat de GVAG zich herkent in het ontwikkelpad wat wij voor ogen hebben. Daarmee zitten we op dezelfde denklijn voor de toekomst. In een volgende sessie bespreken we de concrete verbetervoorstellen voor de volgende release van de GBIappsbank en de GBIkennisbank. Belangrijk daarbij is dat we bijvoorbeeld blijven voldoen aan de richtlijnen voor het CROW keurmerk wegbeheer.’

Inhoudelijk richten we ons bij de GBIappsbank vooral op aanpassingen in de rekensystematiek voor wegbeheer. Door veranderingen in de CROW wegbeheersystematiek zijn aanpassingen in de GBIappsbank nodig om te blijven voldoen aan het CROW keurmerk. We zijn nu druk bezig om dit uit te schrijven. Daarnaast nemen we ook een aantal andere verbeteringen mee. Het wordt eenvoudiger om voor riolering een planning en begroting te maken met een eigen maatregelpakket. In de GBIkennisbank vereenvoudigen we de kennislijst voor riolering. Hiermee geven we invulling aan een van de wensen met betrekking tot flexibilisering van de rekenmotor. Ook maken we de uitval beter zichtbaar. Uiteraard stemmen we deze ontwikkelingen ook af met de GVAG themagroep Planning en Beheer.

Meer weten? Neem dan contact op met Arjan Wagemakers.