Gegevens beheren

Datagedreven beheer voor al jouw assets
Contact

Goede en betrouwbare data vormt de bron van tal van beheer en beleidsprocessen. De klimaatopgave, energietransitie, de vervangingsopgave van verouderde wijken en assets, maar ook het reguliere beheer en onderhoud vergen voortdurend aandacht voor actuele, betrouwbare en complete data van jouw objecten ‘assets’ in de openbare ruimte. Als gegevens beheerder of beheerder openbare ruimte heb je dan ook behoefte aan moderne en toekomstbestendige software om jouw data te beheren.

Optimaal gegevensbeheer met GBI World

Als beheerder draag je de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de openbare ruimte, een taak met grote financiële implicaties. Ongeveer 10% van de gemeentebegroting wordt besteed aan de buitenruimte (van wegen, bruggen, verkeer, verlichting, groen, bomen, spelen en recreatie, tot riolering). Hierbij komt de uitdaging van het beheren van een aanzienlijk areaal aan ‘objecten’ met diverse gegevens. Actuele, betrouwbare en complete data vormen de basis van effectief beheer. GBI World biedt jou de instrumenten om deze data vast te leggen, actueel te houden, te bewerken en te raadplegen via de kaart, planningen te maken en waardevolle inzichten te verkrijgen.

Effectief en efficiënt beheer

Met GBI World bepaal je het optimale moment van ingrijpen. En dat merk je als burger. Want slim afstemmen bepaalt of jouw straat één keer opengebroken wordt, of dat je verschillende keren te maken krijgt met overlast. Datagestuurd werken zorgt zo voor beter onderbouwde keuzes, kostenbesparingen en accurate voorspellingen.

Veranderende rol van de beheerder

In een snel veranderende wereld verschuift de rol van de beheerder van instandhouding, naar ontwikkeling. GBI World biedt ondersteuning bij uitdagingen: zoals de vervanging van verouderde wijken en assets, energietransitie, verduurzaming, circulariteit, vergroening, woningbouw, inbreiding enzovoorts. De meerjarenprogrammering wordt steeds integraler. De Omgevingswet vraagt om bredere afweging van waarden in de leefomgeving, koppeling tussen het fysieke en sociale domein, met hogere eisen aan participatie. Als beheerder zit je in een sleutelpositie voor deze opgaven en transities. Want vrijwel alle grote maatschappelijke opgaven moeten plaatsvinden in de bestaande openbare ruimte, waar wij als beheerders verantwoordelijk voor zijn. Als beheerder heb je groot areaal assets onder jouw hoede, zet je maatregelen in gang, heb je budget beschikbaar én ben je gewend om langjarig vooruit te plannen.

Veranderende wereld van ICT, data en software

In een tijd waarin de werelden van ICT, data en software constant veranderen, biedt GBI World moderne en toekomstbestendige oplossingen. Onze Software as a Service (SaaS)-benadering maakt het mogelijk om altijd en overal toegang te hebben tot gegevens, zonder tijdrovende installaties. Het gebruik van standaarden is onmisbaar voor goede samenwerking in de keten, om fouten te voorkomen en effectieve communicatie te waarborgen.

Optimaliseer jouw gegevensbeheer met het GBI World, het toonaangevende beheersysteem dat voldoet aan de eisen van de moderne beheerder. Werk datagedreven in het beheer van de assets en objecten in de openbare ruimte.

Datagedreven beheer voor al jouw assets

Datagedreven en effectief werken via de kaart. Raadplegen, analyseren, muteren en bewerken van jouw gegevens. Voor iedereen die betrokken is bij beheer openbare ruimte.

Contact

Hoe kunnen we je helpen?

Gegevens beheren met GBI

Gegevens beheren via de kaart

Optimaliseer gegevensbeheer met GBImaps: razendsnel, efficiënt, intuïtief en conform moderne standaarden. Ervaar de meerwaarde van datagedreven beheer via de intuïtieve kaart van GBImaps – waar data, locatie en efficiëntie samenkomen voor gestroomlijnd beheer van jouw objecten.

Verbinden: BGT koppeling

Naadloze integratie BOR-Geo conform standaarden

Rioolkaart, rioolviewer en meer

Generieke functies voor riooltekenen, rioolkaart met annotaties, rioolviewer en veel meer

De voordelen van onze oplossing

Efficiënt gegevensbeheer

Stroomlijn jouw werkprocessen voor sneller en effectiever gegevensbeheer

Visueel inzichtelijk

Krijg inzicht in de aard, omvang, samenstelling, ligging en toestand van jouw objecten. Kaartvisualisaties geven je overzicht voor intuïtief gegevensbeheer en ruimtelijke analyses

Actueel, betrouwbaar en compleet

Gegevensbeheer via de kaart van GBI World maakt het eenvoudiger om jouw waardevolle beheerdata op peil te houden en zorgt voor een beter gegevenskwaliteit

Beter onderbouwde keuzes, kostenbesparing en accurate voorspellingen

Datagedreven beheer leidt tot betere beslissingen voor assetmanagement, beheer en beleid. Minimaliseer kosten met betrouwbare gegevens voor gerichte beheermaatregelen en efficiënter assetmanagement

Optimale planning

Maak gedetailleerde plannen met actuele, betrouwbare gegevens voor betere resultaten. Gebruik de gegevens op de kaart voor strategische planningen en beleidskeuzes. Beheer doet er toe!

Benieuwd naar de oplossingen van GBI World voor jouw situatie?

Neem even contact op, of bel ons op 051 363 44 44. We komen graag bij je langs voor een demo of toelichting!

Neem contact met mij op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.