Inzicht, grip en stuur

Jouw beheerdata overzichtelijk in beeld
Contact

We besteden veel tijd en energie aan het vastleggen van gegevens in beheersystemen zoals GBI. Maar hoe krijg je inzicht in deze grote hoeveelheid data en hoe geef je er betekenis aan? Ontdek hoe jouw beheerdata waardevolle betekenis krijgt voor de processen in de openbare ruimte.

Berto Smit, beleidsadviseur bij de Gebruikersvereniging Antea Group en teammanager in gemeente Dronten: “Actuele, betrouwbare en complete data vormen het fundament van beheer. Voor grip en stuur op processen is een professionele, datagedreven aanpak essentieel. De Omgevingswet vraagt bijvoorbeeld om integralere meerjarenprogrammering en bredere afweging van waarden in de leefomgeving.” De beheerder zit in een sleutelpositie om een bijdrage te leveren aan de grote opgaven en transities in de fysieke leefomgeving. Dat vraagt om professioneel werken en moderne tooling die het datagedreven werken mogelijk maken.

Gebruikersgericht en toegankelijke informatie

GBI World biedt gebruikers op verschillende abstractieniveaus inzicht in in de waardevolle beheerdata: van grafische analyses via de kaart, objectgerichte assetrapportages tot interactieve dashboards. Het smart asset platform GBI World biedt een betere aansluiting van software en data op de gebruikersbehoeften. Dashboards maken complexe data met een druk op de knop toegankelijk, niet alleen voor beheerders maar ook voor managers en beleidsmakers. Hiermee wordt het delen van beheerdata met andere afdelingen en belanghebbenden een stuk gemakkelijker.

Berto Smit: “We zien potentie om veel meer gebruik te maken van beheerdata en daarmee ook de positie van beheerders te versterken. Dit vergt nieuwe tools zoals de dashboards van GBIinsights en als gebruikersvereniging willen we daaraan bijdragen voor een aantrekkelijke leefomgeving, nu en in de toekomst.”

Jouw beheerdata overzichtelijk in beeld

Optimaliseer beheerprocessen en strategische besluitvorming met inzicht, dashboards en slim gebruik van beheerdata. Ontdek de voordelen van datagedreven beheer.

Hoe kunnen we je helpen?

Inzicht, grip en stuur met GBI

Technische asset rapportages

Essentiële assetgegevens op een rij als logboek of naslagwerk. Efficiënt en handig voor vakspecialisten.

Interactieve dashboards

Interactieve dashboards voor beheer, beleid en management

Inzicht via de kaart

Handige GIS-analyses via de kaart voor beheerders, gegevensbeheerders en vakspecialisten.

De voordelen van onze oplossing

Strategische beheerbeslissingen

Inzicht in actuele, betrouwbare data ondersteunt de juiste beheerbeslissingen en strategische beleidsvorming.

Operationeel inzicht voor doelgerichte en efficiënte uitvoering

GIS-functies, rapportages en dashboards bieden beheerders toegankelijke en bruikbare informatie voor efficiënte werkprocessen. Inzicht in beheerdata stel je als beheerder in staat proactief en toekomstgericht onderhoud te plannen.

Bestuurlijk en maatschappelijk relevant

Slim gebruik van beheerdata zorgt voor effectieve profilering en positionering van beheer richting beleid, management en bestuur

Betere samenwerking

Inzicht in de beheerdata ondersteunt afdelingsoverstijgende samenwerking in de leefomgeving.

Benieuwd naar de oplossingen van GBI World voor jouw situatie?

Neem even contact op, of bel ons op 051 363 44 44. We komen graag bij je langs voor een demo of toelichting!

Neem contact met mij op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.