Plannen en begroten

Inzicht in kosten en meerjarenplanning voor een optimaal beheer van jouw assets
Contact

Inzicht in de meerjarenplanning en kosten is van essentieel belang voor effectief beheer van de openbare ruimte. GBI World biedt onovertroffen rekenfunctionaliteiten, waarmee je jouw assetbeheer optimaliseert; van kostenraming en life-cycle-costing tot MJOP en integrale meerjarenplanning.

Vrijwel alle grote opgaven en transities van woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming tot energietransities moeten plaatsvinden in de bestaande openbare ruimte. Waar de beheerder verantwoordelijk voor is. Er is veel geld gemoeid met het onderhoud, instandhouding én vervangen van de assets in de openbare ruimte. Tot wel 10% van de gemeentelijke begroting heeft betrekking op de taakvelden verkeer & vervoer, groen en recreatie en riolering.

Het is dus van groot belang om tijdig en accuraat inzicht te hebben in de benodigde maatregelen en kosten voor het beheer van de assets in de leefomgeving. Met GBI World beschik je over onovertroffen rekenfunctionaliteiten voor het plannen, begroten, calculeren en programmeren van beheer openbare ruimte.

Life-cycle costing, meerjarenplanning of urenraming

Met de GBIappsbank stel je op een eenduidige wijze kostenramingen en planningen op voor al jouw assets. Van wegen tot groen, van bomen tot civiele kunstwerken, verlichting enzovoorts. Je stelt eenvoudig een kwalitatieve planning op, gebaseerd op de inspecties of toestandsgegevens. Een begroting van de benodigde uren van de buitendienst voor bijvoorbeeld groenonderhoud. Of een cyclische planning tot tientallen jaren vooruit voor inzicht in de meerjarenplanning, een MJOP, vervangingsopgave of life-cyle-costing.

De resultaten van de planning per asset leg je vast in je database. Daarmee kun je de planning en opgaven eenvoudig visueel presenteren op de kaart of in meerjarenprognoses. Op basis van de technische assetplanningen definieer je integrale projecten en kom je tot een afgewogen meerjarenprogramma voor groot onderhoud en vervanging.

Beheerstrategieën, maatregelen en kosten

De onderbouwing van de berekeningen leg je vast in de GBIkennisbank. Hierin stel je jouw eigen jouw beheerstrategieën in en leg de gehanteerde uitgangspunten, maatregelen, onderhoudscycli, frequenties, levensduren en natuurlijk de bijbehorende kostenkengetallen en tarieven vast.

Onovertroffen rekenfuncties van GBI World

Breng de maatregelen en kosten voor beheer, onderhoud én vervanging in beeld. Stel meerjarenplanning op en visualiseer op de kaart. Definieer integrale projecten en programma’s.

Hoe kunnen we je helpen?

Plannen en begroten met GBI

Integraal plannen

Efficiënte aanpak voor integraal plannen en programmeren via de kaart. Optimaliseer budgetten, werk samen en krijg grip op complexe opgaven in de fysieke leefomgeving.

Meerjarenplanning

GBI World biedt onovertroffen rekenfuncties voor kosten, planning en strategieën. Van lifecycle costing tot meerjarenplanning.

De voordelen van onze oplossing

Onovertroffen rekenfuncties

Kwalitatief of cyclisch plannen voor jouw assets. Volledig op jouw situatie instelbaar voor nauwkeurige analyses en berekeningen

Integrale planning en projecten

Vanuit de meerjarenplanning per asset kom je op transparante wijze tot afgewogen integrale projecten en een strategisch meerjarenprogramma voor optimaal beheer

Transparant

Alle berekeningen worden onderbouwd met normen, maatregelen en kennislijsten en zijn reproduceerbaar, zodat je volledig inzicht hebt in de basis van je beslissingen

Op maat gemaakt

Standaard ontvang je onze Antea Group kennislijsten, gebaseerd op onze jarenlange beheerexpertise en vele tientallen projecten. Deze pas je eenvoudig op maat aan voor jouw specifieke situatie, voor een naadloze integratie in je beheerprocessen

Benieuwd naar de oplossingen van GBI World voor jouw situatie?

Neem even contact op, of bel ons op 051 363 44 44. We komen graag bij je langs voor een demo of toelichting!

Neem contact met mij op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.