Integraal plannen

Projecten en programma's definiëren voor maatschappelijk rendement
Contact

Integraal plannen met GBI World maakt het mogelijk op projecten voor groot onderhoud en vervanging inzichtelijk te maken, te plannen, te coördineren en te visualiseren op de kaart. Binnen de afdeling en met anderen. Zo optimaliseer je kosten, draag je bij aan de maatschappelijke doelen én minimaliseer je overlast voor de bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. Dat is integraal plannen en programmeren met GBI World

Plannen en programmeren via de kaart

In GBI World stel je eenvoudig via de kaart integrale projecten op voor meerdere assets. In de kaart worden de meerjarenplanningen van meerdere assets getoond en gevisualiseerd. Je stelt projecten samen door ze op kaart in te tekenen. De intuïtieve tool stelt je in staat om maatregelen, planjaren en kosten efficiënt op elkaar af te stemmen.

Projectgegevens vastleggen en bijwerken

De projectenlaag zet je eenvoudig aan of uit in jouw kaartbeeld. Per project kun je voor jou relevante gegevens opslaan, zoals totale kosten, budgethouder, planjaar en planstatus. Dit biedt een gedetailleerd overzicht en vergemakkelijkt het projectbeheer.

Integraal plannen, ook met andere partijen

De flexibiliteit van het GBI World maakt het mogelijk om projecten van andere afdelingen te betrekken en in jouw planning op te nemen. Denk aan stedenbouw, sport of zelfs welzijn. Ook afstemming met plannen en projecten van externe partijen of ketenpartners is daarbij mogelijk. Van woningbouwcorporaties tot projectontwikkelaars of netwerkbeheerders.

Zo krijg je grip op de grote opgaven en transities in de fysieke leefomgeving. Door projecten te presenteren en te visualiseren op de kaart, ontstaat een helder overzicht van geplande activiteiten in specifieke gebieden. Van glasvezelaanleg, tot energietransitie. Van rioolvervanging tot groot onderhoud aan wegen of stedelijke vernieuwing. Dit leidt tot een integrale programmering per wijk of buurt.

Bijdragen aan bestuurlijke doelen en maatschappelijke opgaven

Met deze integrale planning kan het bestuur prioriteiten leggen, worden budgetten optimaal ingezet voor de beste bijdrage aan de maatschappelijke doelen en niet te vergeten; wordt de overlast voor burgers geminimaliseerd. GBI World biedt een integrale aanpak voor een effectieve en gestroomlijnde integrale meerjarenprogrammering binnen jouw organisatie.

Integraal plannen en programmeren

GBI World biedt een efficiënte aanpak voor integraal plannen en programmeren via de kaart. Optimaliseer budgetten, werk samen en krijg grip op complexe opgaven in de fysieke leefomgeving.


De voordelen van onze oplossing

Efficient via de kaart

Met GBI World creëer je snel integrale projecten op de kaart, visualiseer je meerjarenplanningen en stem je maatregelen en kosten efficiënt op elkaar af.

Projectbeheer

Door de flexibele projectenlaag kun je specifieke gegevens zoals totale kosten, budgethouder en planstatus per project vastleggen, waardoor je een gedetailleerd overzicht behoudt.

Samenwerking

GBI World biedt de mogelijkheid om projecten van verschillende afdelingen te integreren, zoals stedenbouw, sport, welzijn. Evenals externe partijen, waardoor je grip krijgt op grootschalige opgaven en transities in de leefomgeving.

Inzicht, grip en stuur

Door projecten te visualiseren op de kaart ontstaat een duidelijk beeld van geplande activiteiten per gebied, van energietransitie tot rioolvervanging of stedelijke vernieuwing.

Bijdragen aan maatschappelijke doelen

Integraal programmeren met GBI World ondersteunt integraal werken, optimaliseert efficiënte inzet van budgetten, maximaal bijdragen aan maatschappelijke doelen en minimaliseert overlast

Benieuwd naar de oplossingen van GBI World voor jouw situatie?

Neem even contact op, of bel ons op 051 363 44 44. We komen graag bij je langs voor een demo of toelichting!

Neem contact met mij op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.