Pragmatisch koppelvlak en StUF-Geo IMGeo geborgd met GBIconnector

Voor de beheerder zijn actuele, betrouwbare en complete areaalgegevens van groot belang. Het Pragmatisch Koppelvlak regelt berichtenverkeer van de BGT naar BOR. Met StUF-Geo IMGeo is er tweerichtingsverkeer tussen BGT en BOR mogelijk. De release van de eerste nieuwe module voor data-integratie met de BGT wordt eind dit jaar vrijgegeven.

Marien van Zwol, projectmanager data en informatie: ‘We zien steeds meer behoefte aan data-integratie met GBI. Voorbeelden van landelijk gestandaardiseerde oplossingen zijn import en export van inspectiebestanden zoals SUF-WEG en RibX, linked-data zoals GWSW.oroX en natuurlijk koppelingen met de BGT of de toekomstige SOR (samenhangende objectenregistratie). Daarnaast zien we in GBI steeds meer koppelingen ontstaan met gegevensbronnen van derden die niet onder een landelijke standaard vallen, zoals met aannemers voor openbare verlichting, spelen enzovoorts, en natuurlijk steeds meer sensoren vanuit het internet of things. Met de huidige afzonderlijke oplossingen loop je al gauw tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Daarom ontwikkelden we een nieuw concept om álle data-integratie met GBI te stroomlijnen.

GBIconnector voor data-integratie met GBI

GBIconnector biedt een nieuwe toekomstbestendige wijze van data-integratie op een gestructureerde, geborgde en gevalideerde wijze. Marien vervolgt: “Onze visie van deze GBIconnector is gebaseerd op de principes van common ground. We sluiten aan op landelijke standaarden en wanneer die er niet zijn ontwikkelen we samen met onze gebruiksvereniging (GVAG) onze eigen standaarden. GBIconnector omvat verschillende modules. De module van GBIconnector voor het Pragmatisch Koppelvlak wordt momenteel al functioneel getest bij een aantal GBI gemeenten. Zo bieden we op korte termijn een nieuwe release voor duurzame vervanging van het huidige koppelvlak. Want de module StUF-Geo IMGeo, waar we nu overigens ook al hard aan werken, biedt niet voor iedereen alle gewenste functionaliteiten, omdat niet alle uit te wisselen objectgegevens in de IMGeo standaard zijn opgenomen. Wij merken dat veel GBI-gemeenten daarom (ook) gebruik willen blijven maken van een pragmatisch koppelvlak. GBIconnector biedt gemeenten flexibiliteit in de mogelijkheden, zodat je kunt overstappen op StUF-Geo IMGeo wanneer je daar zelf aan toe bent. Niet gedwongen door je softwareleverancier.”

Blijf op de hoogte!

In de GBIconnector worden ook modules voor in- en uitlezen van weg- en rioolinspecties opgenomen (SUF-WEG en RibX). Deze worden momenteel ontwikkeld en functioneel getest. De eerste modules van de GBIconnector worden eind dit jaar vrijgegeven. Uiteraard in nauwe samenwerking met en getest door GVAG-leden.

Komende weken en maanden wordt er druk verder gebouwd aan de verschillende modules van de GBIconnector. Daar willen we ook graag met jullie als GBIgebruikers over in gesprek om informatie te delen en onze ideeën te bespreken. Hou daarom je mailbox in de gaten voor de online informatiebijeenkomsten!

Meer informatie: Marien van Zwol