Quickscan Wortelopdruk

Breng jouw risicolocaties voor wortelopdruk in beeld met de Quickscan Wortelopdruk. Bomen en verharding, beide zijn belangrijk, maar ze gaan soms moeilijk samen. met wortelopdruk tot gevolg. Dat leidt tot onveilige situaties, hoge kosten voor beheer en eindeloze reparaties. Dat kan anders, slimmer en duurzamer. Met structurele oplossingen. Daarom ontwikkelde Antea Group de Quickscan Wortelopdruk.

Wat is het?

Als wegbeheerder of boombeheerder herken je dit vast wel: wortelopdruk. Hoe krijg je voor je meerjarenplanning inzicht in de risicolocaties? En hoe kom je tot de beste gebiedsgerichte aanpak? De Quickscan Wortelopdruk is een innovatieve digitale tool die je inzicht geeft in de omvang van het probleem van wortelopdruk bij bomen. En meer! Want deze scan gaat verder dan alleen het huidige probleem en richt zich óók op toekomstige risico’s. Daar worden beheerders blij van.

Hoe werkt het?

We combineren de bomendata uit jouw GBIbeheersysteem met gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de GBIkennisbank en onze ervaringen. De Quickscan is er overigens niet alleen voor GBI gebruikers, maar is beschikbaar voor elke terreinbeheerder, ongeacht het beheersysteem. Met deze Quickscan werk je als assetbeheerder wegen of bomen datagedreven aan de input voor het integrale meerjarenprogramma.

Waarom de Quickscan Wortelopdruk?

Met deze Quickscan leg je een stevige basis voor een structurele aanpak. Het geeft je inzicht in de ernst, omvang van de problematiek, nu én in de toekomst. Met de risico’s overzichtelijk op kaart gepresenteerd. De Quickscan Wortelopdruk legt hiermee het fundament voor een gerichte gebiedsaanpak, levert je input voor integrale projecten en voor het benutten van meekoppelkansen. Met ons snelle en op maat gemaakte advies kun je direct aan de slag om wortelopdrukproblemen écht aan te pakken!

Bestel

Interesse? Bestel de Quickscan Wortelopdruk nu bij Pim Christianen. Hij staat je ook graag te woord voor vragen of meer informatie.