Rioolinspectie Nieuwe Stijl

 In 2015 is de inspectienorm NEN 3399 herzien. Dit leidde tot een aanzienlijke versobering van klasse-indeling en detailinformatie. De norm heeft onvoldoende draagkracht bij de rioolbeheerders en -adviseurs. En, ondanks alle investeringen van de marktpartijen, is er tot op de dag van vandaag weinig tot geen draagvlak voor het gebruik.

Sjaak Verkerk: ‘Op basis van de signalen over het draagvlak voor het gebruik van de inspectienorm heeft stiching RIONED de inspectie esector in de breedte geconsulteerd. Dit heeft er toe geleid dat onder de werknaam ‘rioolinspectie nieuwe stijl’ een breed gedragen verbeteringsplan is opgesteld. Alle betrokken partijen, rioolinspectiebedrijven, gemeenten, adviesbureaus en softwarebouwers, waren het er over eens dat er een nieuwe standaard ontwikkeld moet worden. Een standaard die aansluit op de behoefte, maar ook op de praktische mogelijkheden voor de inspecteur.’

Europees inspecteren is niet afdoende

De eerste uitkomsten wezen in de richting van Europees inspecteren. Sjaak: ‘Dat betekent dat we inspecteren volgens de NEN-EN 13508-2. Maar om deze norm toe te passen in Nederland zijn aanvullende afspraken nodig. Een specifieke leidraad voor de Nederlandse markt is en blijft gewenst.’

Lees hier het volledige artikel Rioolinspectie Nieuwe Stijl uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Sjaak Verkerk

Bron foto: Stichting RIONED