Slimme tools voor beheren en programmeren van de opgaven in de fysieke leefomgeving

 width=Welke aanpak en slimme tools helpen je bij de opgaven voor het programmeren van alle transities, opgaven en maatregelen in de fysieke leefomgeving? Projectmanager Ruud van Hoek van Antea Group vertelde er over in een flitssessie Beheren en Programmeren van kennisinstituut iAMPro. Ruud vertelde hoe het Antea Group groeimodel ‘Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving’ kaders biedt om elke sectorale (beheer)vraag te positioneren. Lennert  van Dien van gemeente Utrecht lichtte toe hoe Utrecht invulling geeft aan programmeren door ‘ontwikkelend beheren’.

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte spelen een belangrijke rol bij de huidige maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. “De beheerder” heeft hiermee een unieke positie voor tal van opgaven en transities. Dit vraagt echter om een omslag. Van focus op technische- en functionele instandhouding, naar sturen op effecten op maatschappelijke opgaven en bijdragen aan de bestuurlijke ambities van de gemeente. Dit sluit aan bij de doelen van de Omgevingswet: inzichtelijk en transparant!

“Groeimodel Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving”

Tegelijkertijd zien wij een ontwikkeling van sectoraal naar integraal beheer. Waar we voorheen bij gemeenten voor elke asset apart beheer- en beleidsplannen opstelden, zien wij de meerwaarde om dit samen te brengen in één proces en één overzichtelijk document: het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK). In het IMBK stellen we een integraal beheerkader vast voor alle assets in de fysieke leefomgeving. Én maken we de koppeling met de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die op de openbare ruimte af komen.

“Datagedreven werken met smart asset platform”

Met een smart asset platform als GBI Beheersysteem werk je datagedreven. Met inzicht in de aard, omvang, ligging en kwaliteit van je assets. Bereken je het benodigde onderhoud en breng je de benodigde budgetten in beeld. En niet onbelangrijk, definieer je projecten en kom je tot een afgewogen integrale meerjarenplanning. Die je met anderen kunt delen. Door middel van bijbehorende assetsheets stellen we de benodigde onderhoudsbudgetten vast en maken we in de beheerstrategie verder concreet hoe we met het beheer van de assets kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

“Verbinden van fysiek, maatschappelijk en sociaal”

Ons groeimodel geeft het proces weer om te komen tot het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving: de concrete vertaling van de Omgevingsvisie. Het Omgevingsprogramma is daarmee dé doorvertaling van de Omgevingsvisie naar expliciete kaders voor de fysieke leefomgeving. Een vertaling waarin de koppeling wordt gelegd met de maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. Het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving brengt daarnaast de organisatie in beweging.

Kijk hieronder het hele iAMPro webinar terug.

Meer weten over onze visie, aanpak en ervaringen?

Ruud van Hoek tel : 06-12 80 86 44