Terugblik informatiesessie GBIconnector

De online informatiesessie van 5 november stond in het teken van de GBIconnector. Dat is de nieuwe module voor data integratie tussen alle onderdelen van GBI en van GBI met de buitenwereld.

Marien van Zwol vertelde over de principes achter GBIconnector. Ook liet hij zien hoe deze gloednieuwe GBI module qua ICT architectuur werkt en hij vertelde over de praktische toepassing bij pilotgemeenten. Marien liet enthousiast zien hoe de nieuwe GBIconnector bijvoorbeeld veel eenvoudiger werkt voor de BGT koppeling in GBI, met minder werkstappen.

GBIconnector voor bestaande en nieuwe GBI versies

Zoals gebruikelijk bij de GBI informatiesessies stond Bas Boonstra als productmanager GBI eerst even stil bij de uitgangspunten en roadmap van GBI. Het centrale thema van deze online sessie was de GBIconnector. Dat is de nieuwe en toekomstbestendige module voor data-integratie tussen alle onderdelen van GBI en van GBI met de buitenwereld. GBIconnector omvat bijvoorbeeld de koppeling tussen GBI en BGT, import en export van inspecties en verbindingen met bijvoorbeeld de WIBON of applicaties van derden.

Marien van Zwol ging uitgebreid in op de principes achter GBIconnector. Hij benadrukte dat de GBIconnector zowel voor de bestaande GBI 6 gebruikers beschikbaar is, als voor de nieuwe releases waar Antea Group nu volop mee bezig is. Marien liet zien hoe dat qua ICT architectuur werkt. Voor de eindgebruiker is daarbij vooral van belang dat we hiermee zorgen dat de uitwisseling van data van en naar goed GBI geborgd is.

Soepeler werkgang 50% minder werkstappen

Marien vertelde vol enthousiasme over de praktische toepassingen van GBIconnector. Bijvoorbeeld bij het teruglezen van een weginspectie vinden er diverse checks plaats voordat de inspectieresultaten in de GBI database worden opgenomen. Hiermee maken we het proces een stuk transparanter en borgen we de kwaliteit van de GBI database. Ook liet Marien zien hoe de nieuwe BGT koppeling praktisch werkt bij twee pilot gemeenten. Het werd duidelijk dat de nieuwe koppeling met de BGT een stuk soepeler werkt dan het oude pragmatische koppelvlak. Hij toonde aan dat we met de nieuwe GBIconnector we het aantal werkstappen bij het afhandelen van BGT mutaties met 60% verminderen. En bovenal hoef je niet meer te wisselen tussen verschillende lagen in GBI. Een hele verbetering, waar ook vanuit gemeenten positief op gereageerd werd.

Meer informatie: Marien van Zwol