Terugblik webinar: Rioolfuncties gereed

De rioolfuncties in GBI zijn gereed! Op de online GBI informatiesessie werden ze live getoond. Met veel enthousiaste reacties van rioleurs en beheerders stedelijk water. Kijk hieronder de presentaties en live demo’s van dit webinar terug. Alle rioolfuncties, zoals de rioolkaart, styling, riooltekenen én rioolviewer zijn voor iedereen beschikbaar, gewoon als integraal onderdeel van jouw GBI World. En dat is wel zo handig.

“Rioolfuncties gewoon onderdeel van jouw GBI World modules”

Een mooie dag voor gebruikers van GBIbeheersysteem! Vandaag hebben Arjan Wagemakers en Marc de Jong laten zien dat de rioolfuncties in GBI World gereed zijn. Marc nam de deelnemers mee in de opgaven voor stedelijk water en de centrale rol van de beheerregisseur. Schoon water, droge voeten, waterafvoer: om wateroverlast tegen te gaan moet onze riolering voldoende capaciteit hebben. Zeker met de klimaatopgaven waar we nu mee te maken hebben. Buien worden heftiger, onvoorspelbaarder en leveren een grotere kans op wateroverlast. Een goed functionerend stedelijk watersysteem is dan van groot belang. Rioolbeheerders willen daarom echt grip hebben op hun riooldata. Daarnaast moeten ze in staat zijn om de gegevens van hun rioolstelsel uit te wisselen met andere partijen. Immers, water loopt via verschillende stelsels, die met elkaar in verbinding staan. Arjan liet live zien hoe GBI beheersysteem de processen en opgaven voor riolering en stedelijk water ondersteunt:

 • eenduidig presenteren en visualiseren op kaart;
 • registratie conform GWSW of GBI woordenboek;
 • tekenen en leggen van relaties in het stelsel;
 • direct inzicht in de essentiële kenmerken van je stelsel op de kaart;
 • kwaliteit en schadebeelden direct zichtbaar;
 • rioolinspectiefilmpjes vanuit de kaart met één druk op de knop beschikbaar, voor iedereen;
 • import en export geborgd, in tal van bestandsformaten;
 • GWSW.OroX export en upload naar RIONED;
 • de vertrouwde functies voor rekenen, plannen en begroten.

En al deze handige functies zijn generiek beschikbaar, werken snel en gewoon onderdeel van de reguliere GBI World modules. Dus voor iedere GBI klant beschikbaar. Zonder dat je aanvullende modules of add-ons nodig hebt. Zo draagt GBI World bij aan de maatschappelijke opgaven voor stedelijk water. Kijk hieronder het webinar terug. Voor jouw gemak hebben we de sessie opgeknipt in verschillende onderdelen van elk ongeveer een kwartier.

1. Inleiding: Opgaven stedelijk water

Marc de Jong heet iedereen welkom namens Antea Group. Bert Smit van de GVAG vertelt kort over de rol van de GVAG en de samenwerking bij de bouw. Daarover meer in de volgende sessie van 14 april. Marc gaat in op de opgaven bij het beheer van stedelijk water. In zijn presentatie komen aan bod: het maatschappelijk gestuurd beheer, vitale leefomgeving, assetbeheer en datagestuurd beheer met de rol van GWSW. Met de centrale rol van de beheerder als regisseur van de leefomgeving en hoe het smart asset platform GBI World daar een bijdrage aan levert. O ja, en goed nieuws over de GWSW.OroX applicatietoets.

“GBI World draagt bij aan de maatschappelijke opgaven voor stedelijk water”

2. Live demo: Verbinden en in/export met GBIconnector

In deze live demo laat Arjan Wagemakers, senior adviseur beheer en GBI bij Antea Group zien dat de rioolfuncties gereed zijn. Arjan vertelt hoe GBI bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven bij stedelijk water. Hij laat zien hoe het platform GBI World werkt en hoe je eenvoudig met GBIconnector informatie uitwisselt in de keten. In zijn live demo van GBIconnector zie je onder andere:

 • RibX uitwisselen én valideren;
 • GWSW. OroX;
 • Export naar diverse bestandsformaten;
 • Gebruik GBI data in andere software;
 • Instellen van annotaties voor de kaart;
 • Het belang van GWSW.

“Rioolfuncties gereed en voor iedereen beschikbaar!”

3. Live demo: Rioolkaart en Rioolviewer in GBImaps

In deze live demo neemt Arjan je mee in de rioolkaart en rioolviewer. Beide functies zijn integraal onderdeel van GBImaps. Je hebt hier dus géén aanvullende modules, add-ons of software voor nodig. En dat is handig. Met de rioolkaart heb je in een klap een eenduidig overzicht van je stelsel, met alle essentiële kenmerken direct op de kaart, zonder dat je paspoorten of formulieren hoeft te openen. Met de eenduidige styling zie je in één oogopslag hoe je stelsel opgebouwd is. Zowel voor GWSW als voor het GBI Woordenboek. En natuurlijk liet Arjan ook het gemak van de rioolviewer zijn. Met één druk op de knop roep je vanuit de kaart de rioolinspectiefilm op bij de juiste locatie. Geen gedoe meer met losse harde schijven of beperkte netwerk capaciteit. In zijn live demo zie je onder andere:

 • Rioolkaart én rioolviewer integraal in één systeem;
 • Handige visualisaties conform RIONED standaard;
 • Overzicht van je stelsel;
 • Annotaties op kaart;
 • Waarnemingen op kaart;
 • Rioolinspectiefilmpjes in de cloud;
 • Rioolviewer eenvoudig filmpjes oproepen via kaart.

“Rioolkaart én rioolviewer integraal in één systeem”

4. Live demo: Riooltekenen en relaties legen in GBImaps

Als derde live demo liet Arjan zien hoe je met GBImaps je rioolgegevens actueel, betrouwbaar en compleet houdt. Door het tekenen van rioolobjecten van kolk tot streng, van vrij verval tot mechanische riolering, van aanvoerleiding tot  constructieonderdeel. Hij toonde tevens het gemak waarmee je relaties legt tussen objecten in je stelsel. Zodat je steeds meer detailgegevens aan je stelsel kunt toevoegen. Daarmee is deze functie generiek bruikbaar. Of je gebruik maakt van het GBI woordenboek of GWSW en ongeacht op welk detailniveau je jouw riolering registreert.

De functies van Riooltekenen in GBImaps omvatten onder andere:

 • Tekenen van rioolobjecten;
 • Relaties leggen tussen objecten;
 • Vormen van een stelsel;
 • Verplaatsen van objecten, met behoud van relaties;
 • Verwijderen van objecten.

“Tekenen van je rioolstelsel”

Tot slot: Rioolfuncties gereed

Tot slot vat Arjan samen dat de rioolfuncties nu gereed zijn. Met een slimme toolbox, waardoor ze voor elke klantsituatie bruikbaar zijn. Van GWSW tot import en export, van ribX tot OroX. Van riooltekenen en relaties in het stelsel, tot styling op de kaart en handige annotaties en natuurlijk de rioolviewer met inspecties vanuit de cloud met een druk op de knop vanuit de kaart op te roepen.

“Met deze rioolfuncties is GBI World écht een smart asset platform”

Rioolfuncties van GBI World:

 • Beschikbaar voor elke GBI World klant
 • Je hebt geen aparte producten nodig
 • Integraal onderdeel van GBI World

Ook aansluiten op ons smart asset platform?
Neem contact op GBI@anteagroup.nl.