Trots op collega Sjaak Verkerk voor actualisatie RibX rioolinspectie

Trots op collega Sjaak Verkerk voor actualisatie RibX rioolinspectie

Stichting RIONED laat zich bij het ontwikkelen van standaarden ondersteunen door experts uit de vakwereld. Onze collega Sjaak Verkerk is vanuit Antea Group Nederland een van de vaste auteurs voor Stichting RIONED. Sjaak schreef de nieuwe inspectiemethodiek voor riolering: RibX 1.5.1. Zo stelt hij zijn jarenlange beheerexpertise voor heel Nederland beschikbaar. De actuele RibX-documenten zijn nu te downloaden. We zijn trots op Sjaak en het resultaat van zijn samenwerking met RIONED en Eric Oosterom.

De methodiek voor registratie en uitwisseling van inspectie- en reinigingsgegevens is het afgelopen jaar verbeterd. Daarom heeft Stichting RIONED alle RibX-documenten aangepast. Voor beheerders zijn een nieuwe handleiding en een geactualiseerde Leidraad voor visuele inspectie beschikbaar, voor softwarebouwers een nieuwe handleiding, testbestanden en een XML-schema.

Met de inzet van Sjaak zijn expertise door RIONED zijn we met GBIbeheersysteem vanaf de basis nauw betrokken, voor een soepele integratie in onze software. In- en uitlezen van inspecties vindt geborgd plaats via GBIconnector.

De actuele RIbX documenten zijn hier te downloaden: https://www.riool.net/nieuws/ribx-documenten-voor-inspectie-en-reiniging-geactualiseerd

#RibX #inspectie #reiniging #leidingen #putten #kolken #rioolbeheer #GegevensWoordenboekStedelijkWater #GWSW #rioleringsbeheerders #digitaleintegratie #stichtingrioned #anteagroupnederland #GAWontwerpencommunicatie #GBIbeheersysteem #openstandaarden