Van technisch beheer naar vitale leefomgeving

 width=

De beheerder van de openbare ruimte speelt een grote rol in het creëren en in stand houden van een vitale leefomgeving. De afgelopen jaren is het beheer van de openbare ruimte ingrijpend veranderd. Het gaat niet meer zozeer over het technisch beheren van de openbare ruimte, maar om het leveren van een bijdrage aan een vitale en sociale leefomgeving, met de rol van data zoals die in GBI wordt vastgelegd.

Oane Hornstra en Gonda de Boer onderstrepen daarbij het belang van de verbinding tussen fysiek beheer en sociaal beheer nogmaals op het kennisplatform van de fysieke leefomgeving: Biind.

Lees hier het interview.

Wil je meer informatie over bewegen in de openbare ruimte, in relatie tot een vitale leefomgeving? Neem dan contact op met Oane Hornstra.