Zes gemeenten verwelkomd in GBI World

 width=Afgelopen tijd hebben maar liefst zes GBI gemeenten de keuze gemaakt voor GBI World. Beverwijk, Goeree-Overflakkee, Houten, Lingewaard, Roermond en Waalwijk maakten allemaal gebruik van de update van GBI6 naar GBI World!

Accountmanager Güngör Arslan vertelt over de overwegingen van deze gemeenten: “In één woord? Performance! Vooruit, in twee woorden: performance en gebruiksgemak. Dat spreekt de gebruikers van ons beheersysteem aan.”
 width=

Voor alle GBI gemeenten staat de update naar GBI World beschikbaar. In korte tijd maak je de stap van GBI 6 naar GBI World. Daarbij gaan jouw data én projectinrichting één-op-één naar de nieuwe GBI versie in de cloud. “Wat we terugkrijgen van onze GBI klanten die de stap naar GBI World hebben gemaakt, is dat de SaaS oplossing van GBI World weer toekomstbestendig heeft gemaakt,” zo vertelt Güngör. “Door in de cloud te werken kunnen beheerorganisaties weer jarenlang vooruit met hun GBI beheersysteem. GBI World springt er wat dat betreft uit en biedt veel verbeteringen. De snelheid, performance, gebruiksgemak én de open modulaire opzet van het hele platform spreken gebruikers erg aan. Dat geldt natuurlijk voor de vernieuwde en snelle kaartapplicatie GBImaps, en daarnaast ook voor de GBIportal, de handigheden van de GBItoolbox en natuurlijk de vele API koppelingen.”

“Toekomstbestendig, performance en gebruiksgemak”

de argumenten die gebruikers geven voor de update naar GBI World

“Eigenlijk zien we bij veel organisaties die met GBI werken hetzelfde proces. Gemeenten kijken natuurlijk best wel even rond voordat ze besluiten gebruik te maken van de update. Dat begrijp ik ook wel. Je maakt toch een keuze waar je langjarig voordeel en gemak van wilt hebben. En je wilt de security van werken in de cloud ook geborgd hebben. Maar voor al deze gemeenten was het volstrekt logisch om de volgende stap naar GBI World te zetten. Een logisch vervolg en forse verbeteringen ten opzichte van de oude versie.”

Hoe staan de zes gemeenten er voor? Güngör: “We hebben het transitieproces van GBI6 naar GBI World al vaak doorlopen. Dat gaat gefaseerd, zodat je snel weer in de lucht bent en we de juiste stappen zetten voor maatwerk en diverse koppelingen. Daardoor kunnen we verschillende gemeenten parallel aanpakken. Bij Waalwijk staan we nét aan het begin van de implementatie, de anderen zijn al verder of zelfs vrijwel afgerond. Van deze groep hebben alle gemeenten al de tussenoplevering gehad, waardoor ze al kunnen werken in de cloud. Bij Roermond en Lingewaard zijn we nu bezig met hun klant specifieke inrichting van GBI. De drie andere gemeenten zijn al verder. Bij Beverwijk en Goeree-Overflakkee wordt het koppelvlak geïmplementeerd. En Houten bijvoorbeeld is vrijwel gereed. Daar worden nu de laatste puntjes op de i gezet.”

Verschillende beheerders en applicatiebeheerders geven aan ‘er naar uit te zien’ om te gaan werken met GBI World. De update wordt vaak ook gebruikt om, net zoals bijvoorbeeld in Roermond, de data en organisatie rondom het beheersysteem een impuls te geven. En natuurlijk de mogelijkheid om de koppelingen met andere systemen goed te regelen. Zoals het inregelen van een BGT-koppeling. Zodat GBI beter gebruikt wordt en goed geïmplementeerd wordt in de organisatie. Daar helpen we natuurlijk  graag aan mee want zo wordt elke gebruiker fan van beheer!

Gefeliciteerd Beverwijk, Goeree-Overflakkee, Houten, Lingewaard, Roermond en Waalwijk!
Met de keuze voor GBI World zijn jullie klaar voor de toekomst.

Meer informatie?

Güngör Arslan staat je graag te woord.